INTERESNE DEJAVNOSTI 2. LETNIK – PROGRAM MEDIJSKI TEHNIK IN TEHNIK OBLIKOVANJA KONTRACEPCIJA IN MLADI