PLAKATI DIJAKOV SŠOM NA MARIBORSKIH ULICAH

V sodelovanju z Društvom za evropsko zavest so dijaki 3. bGO izdelali različne plakate s temo enakopravnosti med spoloma. Plakati so del projekta Skozi njene oči, ki poteka v Mariboru v času okrog 8. marca, ko obeležujemo mednarodni dan žena. Najdemo jih na avtobusnih postajališčih po mestu, ob večjih križiščih, pred Umetnostno galerijo Maribor. Mentorja sta bila profesorja Renato Flis in Denis Fras.

Renato Flis, mentor