Stanje prijav v programe Srednje šole za oblikovanje Maribor

Stanje prijav v programe Srednje šole za oblikovanje Maribor

Obveščamo vas, da je da je številčno stanje prijav v začetne letnike Srednje šole za oblikovanje Maribor, po zaključku prenosnega roka naslednje:
– za program frizer 131 kandidatov za 104 razpisana mesta;
– za program tehnik oblikovanja 76 kandidatov za 56 razpisanih mest;
– za program medijski tehnik 79 kandidatov za 56 razpisanih mest.

Za vse programe bomo tako na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport podali predlog za omejitev vpisa. Ministrstvo bo o predlogih odločilo do konca maja, najkasneje do 6. 6. 2018 pa boste prijavljeni kandidati po pošti prejeli vabilo na vpis.

Spodaj se nahaja razpored učencev, ki so prijave oddali na Srednjo šolo za oblikovanje Maribor. Zaradi varstva osebnih podatkov, objavljamo le prijavna mesta s točkami. Iz tega seznama je torej razvidno, na katerem mestu se, glede na do sedaj izbrane točke, nahaja določen učenec. Končno število točk še ni znano, saj učenci potrebujejo še ocene iz devetega razreda. To pomeni, da se lahko njihovo mesto do konca šolskega leta še spremeni.

Katja Kokol,
šolska svetovalna delavka

PRIJAVLJENI KANDIDATI S TOČKAMI