IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH VPIS 2018/2019

Srednja šola za oblikovanje  Maribor, na podlagi 44. člena Zakona o izobraževanju odraslih (UL. RS, št.110/06 _UPB) ter v skladu s Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v izobraževanju odraslih (UL. RS, št. 82/98) objavlja razpis za vpis odraslih v javno veljavne izobraževalne programe  za odrasle:

  • PROGRAM SREDNJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA: FRIZER
  • PROGRAME SREDNJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA: MEDIJSKI TEHNIK IN TEHNIK OBLIKOVANJA (MODULI: GRAFIČNO OBLIKOVANJE, MODNO OBLIKOVANJE, OBLIKOVANJE UPORABNIH PREDMETOV)

VPIS

PRIJAVA ZA VPIS V ZAČETNI LETNIK SREDNJE ŠOLE

Prijava k opravljanju preizkusa likovne nadarjenosti