UČNA POMOČ ‒ ANGLEŠČINA za popravne izpite

kontakt: barbara.hrastnik@ssom.si

Drage dijakinje in dijaki,
če bi kdo želel izkoristiti možnost učne pomoči iz angleščine za popravne izpite, ki jo omogoča šola, naj čim prej, najkasneje do 29. 6. 2018, kontaktira izvajalko na podani elektronski naslov.

Da bi bile tudi vaše počitnice awesome, splendid, superb, »cool« …

Maribor, 15. 6. 2018
Barbara Hrastnik