Urniki

Veljavnost od 16. 10. 2017. Objavljeni urnik je končni in velja do konca I. polletja. Spremembe se večinoma nanašajo na številko učilnice.

URNIK ODDELKI

URNIK UČITELJI

ZASEDENOST UČILNIC