Urniki

Veljavnost od 15. 1. 2018.

URNIK ODDELKI

URNIK UČITELJI

ZASEDENOST UČILNIC

 

Veljavnost od 16. 10. 2017. Objavljeni urnik je končni in velja do konca I. polletja. Spremembe se večinoma nanašajo na številko učilnice.

URNIK ODDELKI

URNIK UČITELJI

ZASEDENOST UČILNIC