Urniki

Veljavnost od 18. 9. 2017.

URNIK ODDELKI

URNIK UČITELJI

ZASEDENOST UČILNIC

 

Veljavnost od 11. 9. 2017 do 15. 9. 2017. 

URNIK ODDELKI

URNIK UČITELJI

ZASEDENOST UČILNIC