Svetovalna služba

Šolska svetovalna delavka svetuje dijakom in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela, poklicnega svetovanja, razreševanja učnih, vzgojnih in čustvenih težav dijakov. Prav tako svetovalna delavka izvaja vpis novincev, sodeluje pri organizaciji preizkusov likovne nadarjenosti, koordinira delo z dijaki s posebnimi potrebami in sodeluje z zunanjimi institucijami, kamor se vključujejo naši dijaki. Temeljni cilj svetovalne službe je optimalni razvoj mladostnika ter podpora vsem sodelujočim v vzgojno-izobraževalnem procesu, da bi imeli vsi boljše pogoje in bolj spodbudno okolje.

 

Katja Kokol, univ. dipl. psih

Telefon: 02/330 28 06

E-pošta: katja.kokol@ssom.si

Razpored predhodno nenapovedanih pogovornih ur ali telefonskih razgovorov za dijake in starše (uradne ure)

Od ponedeljka do petka od 11.00 do 12.30. Sreda od 15.00 do 16.00

Darja Kramberger, univ. dipl. psih 

E-pošta: darja.kramberger@ssom.si

Telefon: 02/330 28 13

Razpored predhodno nenapovedanih pogovornih ur ali telefonskih razgovorov za dijake in starše (uradne ure)
<
Od ponedeljka do četrtka od 11.00 do 12.00