Svetovalna služba

Šolska svetovalna delavka svetuje dijakom in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela, poklicnega svetovanja, razreševanja učnih, vzgojnih in čustvenih težav dijakov. Prav tako svetovalna delavka izvaja vpis novincev, sodeluje pri organizaciji preizkusov likovne nadarjenosti, koordinira delo z dijaki s posebnimi potrebami in sodeluje z zunanjimi institucijami, kamor se vključujejo naši dijaki. Temeljni cilj svetovalne službe je optimalni razvoj mladostnika ter podpora vsem sodelujočim v vzgojno-izobraževalnem procesu, da bi imeli vsi boljše pogoje in bolj spodbudno okolje.

 

Katja Kokol, univ. dipl. psih  (porodniška)

Jerneja Marušič, univ. dipl. psih

Telefon: 02/330 28 06

E-pošta: jerneja.marusic@ssom.si

Razpored predhodno nenapovedanih pogovornih ur ali telefonskih razgovorov za dijake in starše (uradne ure)

Od ponedeljka do petka od 11.30 do 13.00.

Koordinator za dijake s posebnimi potrebami: Darja Kramberger, univ. dipl. psih 

Uradne ure in delovni čas:

PONEDELJEK od 7.00 do 10.45
Uradne ure: 9.30 – 10.15
 
TOREK od 7.00 do 10.45
Uradne ure: 9.30 – 10.15
 
SREDA od 7.00 do 15.00
Uradne ure: 10.20 – 11.05
 
ČETRTEK od 7.00 do 15.00
Uradne ure: 10.20 – 11.05
 
PETEK od 7.00 do 10.45
Uradne ure: 9.30 – 10.15

E-pošta: darja.kramberger@ssom.si