Svetovalna služba

Šolska svetovalna delavka svetuje dijakom in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela, poklicnega svetovanja, razreševanja učnih, vzgojnih in čustvenih težav dijakov. Prav tako svetovalna delavka izvaja vpis novincev, sodeluje pri organizaciji preizkusov likovne nadarjenosti, koordinira delo z dijaki s posebnimi potrebami in sodeluje z zunanjimi institucijami, kamor se vključujejo naši dijaki. Temeljni cilj svetovalne službe je optimalni razvoj mladostnika ter podpora vsem sodelujočim v vzgojno-izobraževalnem procesu, da bi imeli vsi boljše pogoje in bolj spodbudno okolje.

 

Katja Kokol, univ. dipl. psih

Telefon: 02/330 28 06

E-pošta: katja.kokol@ssom.si

Razpored predhodno nenapovedanih pogovornih ur ali telefonskih razgovorov za dijake in starše (uradne ure)

Od ponedeljka do petka od 11.00 do 12.30. Sreda od 15.00 do 16.00

Koordinator za dijake s posebnimi potrebami: Darja Kramberger, univ. dipl. psih 

Uradne ure in delovni čas:

PONEDELJEK 5
Uradne ure: /
 
TOREK od 7.00 do 10.45
Uradne ure: 9.30 – 10.00
 
SREDA od 7.00 do 14.45
Uradne ure: 9.30 – 10.00
 
ČETRTEK od 7.00 do 14.45
Uradne ure: 9.30 – 10.00
 
PETEK od 7.00 do 10.45
Uradne ure: 9.30 – 10.00

E-pošta: darja.kramberger@ssom.si