Svet šole

Svet šole

Svet šole ima štiriletni mandat in je sestavljen iz: predstavnikov ustanovitelja, predstavnika mestne občine, predstavnikov delavcev šole, predstavnikov staršev, predstavnikov dijakov. Predsednica sveta šole je Petra Arnejčič Munda.