Predprijava vpis 2017/2018

Elektronska predprijava na izobraževanje odraslih

*  Obvezno polje

OSEBNI PODATKI KANDIDATA-KE

1. Ime:*

Priimek:*

Spol:*  M  Ž

Datum rojstva:*

Emšo:*

Davčna številka:*

Kraj rojstva:*

Država rojstva:*

Državljanstvo:*

PRIJAVLJAM SE ZA VPIS V ZAČETNI LETNIK

Ime šole:*

Sedež šole:*

Izobraževalni program:*

Naziv poklicne / strokovne izobrazbe, smer oz. modul:*

Kot prvi tuji jezik se bom učil-a:*

Kot drugi tuji jezik bi se želel-a učiti:*

Izobraževal-a se bom kot

NASLOV STALNEGA BIVALIŠČA

Ulica (naselje):*

Hišna številka:*

Poštna številka:*

Kraj:*

Občina:*

Država:*

Telefonska številka:
:

Elektronska pošta:

NASLOV ZAČASNEGA BIVALIŠČA

Ulica (naselje):

Hišna številka:

Poštna številka:

Kraj:

Občina:

Država:

PODATKI O DOSEDANJEM IZOBRAŽEVANJU V SREDNJI ŠOLI

Ime in sedež srednje šole:*

Izobraževalni program:*

Smer in poklic oz. naziv poklicne / strokovne izobrazbe:*

Uspešno opravljeni letniki:*

Drugi podatki:

PODATKI O IZOBRAŽEVANJU V OSNOVNI ŠOLI

Ime in sedež osnovne šole:*

Občina osnovne šole:*

Leto zaključka osnovne šole:*

Razred, ki ga obiskujete v osemletki v devetletki

Tuji jezik v osnovni šoli:*

Drugi podatki: