Medijski tehnik

Opis programa

Medijski tehnik / medijska tehnica – predstavitev programa

Tehnološki razvoj medijev je pripomogel, da so sodobni tiskani in elektronski mediji postali naša vsakdanja spremljevalka. Dnevno prebiramo časopisne članke, listamo revije, beremo članke na spletu ali spremljamo video vsebine in televizijske prispevke.

Koliko ljudi mora prispevati svoj delež, da nastane takšen prispevek, ki ga lahko preberemo v pičli minuti ali si ogledamo dvominutni televizijski prispevek?

Eden glavnih sodelavcev pri praktični pripravi in izvedbi je medijski tehnik / medijska tehnica. Delo medijskega tehnika zahteva natančnega človeka z občutkom za varčnost in osebno odgovornost. Gre za vrsto dela, kjer so potrebni strokovnost, praktičnost in samostojnost.

Medijski tehnik / medijska tehnica uporablja pri svojem delu različne vrste medijev. Opravlja dela na področju grafičnih, medijskih in avdiovizualnih komunikacij kot medijski asistent / medijska asistentka, operater /operaterka grafične priprave in oblikovalec / oblikovalka spletnih strani..

alito1

Kakšno je delo medijskega tehnika / medijske tehnice?

Oblikovanje tiskovin in združevanje besedila s sliko in zvokom je kreacija medijskega tehnika / medijske tehnice, ki zajema tudi:

 • znanja in spretnosti za izvajanje dela na področju grafičnih, medijskih in avdiovizualnih komunikacij
 • uporabo sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije, računalniške opreme in programskih orodij
 • povezovanje različnih vrst medijev
 • spretnost povezovanja miselnih, slikovnih, zvočnih in video vsebin v izrazno in estetsko usklajeno celoto
 • načrtovanje, pripravo, izvedbo in kontrolo lastnega dela
 • osnovna estetska, umetniška in kulturna znanja v komunikacijskem izražanju
 • razvijanje podjetnih lastnosti, znanja in spretnosti
 • poznavanje procesa nastanka grafičnega in medijskega izdelka oziroma storitve
 • postopke predstavitve informacije na spletu
 • ustvarjanje 2D animacij
 • 3D modeliranje s poznavanjem osnovnih zakonitosti geometrije v prostoru
 • ustvarjanje 3D animacije
 • svetlobno, scensko, maskersko in kostumografsko oblikovanje avdiovizualne produkcije
 • slikovno, video in zvokovno oblikovanje avdiovizualne produkcije
 • realizacija lastne zasnove enostavnejše avdiovizualne produkcije
 • razlikovanje črkovnih slogov, poznavanje tipografskih pravil in osnov stavljenja
 • izdelovanje elementov v vektorski grafiki
 • digitalno obdelovanje slikovnega gradiva
 • izvedbo preloma knjige in izdelavo akcidenčne tiskovine
 • pripravo in realizacijo za oblikovanje slike pri fotografiranju in video snemanju.

DSC_6629

Zakaj je program medijski tehnik tako privlačen?

 • z majhnimi sredstvi omogoča, da začneš na “svoje”
 • ponuja ti ustvarjalno delo
 • sledi sodobnim tokovom in ti omogoča nenehen stik z moderno tehnologijo
 • omogoča ti nadaljevanje izobraževanja na visokošolskih zavodih
 • je enako primeren za oba spola in za vse starosti.

Kje se lahko medijski tehnik / medijska tehnica zaposli?

 Kot medijski asistent / medijska asistentka

 • v radijskih hišah
 • v televizijskih hišah
 • v kulturno umetniških ustanovah (gledališča, kulturni domovi, …)
 • v podjetjih za video produkcijo (izdelovanje predstavitvenih filmov za podjetja, turističnih filmov, video predstavitev, dokumentarnih in reklamnnih filmov ter animacije, …)
 • v podjetjih za avdio produkcijo (snemanje in obdelava zvoka, snemanje radijskih oddaj in reklam, …)
 • v podjetjih za glasbeno produkcijo (glasbeni studii, ozvočenja koncertov, …)
 • v kongresnih centrih
 • založniških podjetjih (priprava interaktivnih zgoščenk, DVD video produkcija, …).

Kot operater / operaterka grafične priprave

 • pri oblikovalskih studiih, komunikacijskih skupinah, oglaševalskih agencijah in agencijah za odnose z javnostmi(priprava oglasov, plakatov, panojev, brošur, katalogov, …),
 • v tiskarnah (priprava za tisk),
 • v digitalnih tiskarnah,
 • založniških podjetjih (priprava knjig, katalogov, revij, časopisov, tednikov, …),

Kot oblikovalec / oblikovalka spletnih strani

 • pri oblikovalskih studiih, komunikacijskih skupinah, oglaševalskih agencijah in agencijah za odnose z javnostmi(oblikovanje spletnih strani, oblikovanje animiranih spletnih pasic, …)
 • pri ponudnikih spletnih storitev.

Predmetnik

Oznaka Programske enote Obvezno /izbirno Skupno št. ur 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina Obvezno 487 136 132 99 128
P2 Matematika Obvezno 383 102 99 99 96
P3 Tuji jezik Obvezno 417 102 99 99 128
P4 Umetnost Obvezno 68 68
P5 Zgodovina Obvezno 102 68 33
P6 Geografija Obvezno 68 68
P7 Sociologija Izbirno 68 64
P9 Fizika Obvezno 105 99
P10 Kemija Obvezno 105 102
P12 Športna vzgoja Obvezno 340 68 99 99 64
B – Strokovni moduli 2143
M1 Grafično oblikovanje Obvezno 204 102 99
M2 Grafični in medijski procesi Obvezno 102 102
M3 Kakovost in trženje Obvezno 102 96
M4 Informacijsko komunikacijska tehnologija Obvezno 68 68
M5 Tipografija in reprodukcija Obvezno 510 68 132 132 160
M6 Medijsko oblikovanje Obvezno 306 132 99 96
M7 Izražanje s sliko in zvokom Obvezno 170 66 99
M8 Grafični reprodukcijski sistemi Izbirno 102 96
M9 Animacija v ravnini in prostoru Izbirno 102 99
M10 Snemanje in montaža Izbirno 102 99
M11 Multimedijska produkcija Izbirno 102 96
C – Praktično izobraževanje v šoli 1666
Praktični pouk 750 V okviru strokovnih modulov
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
Praktično usposabljanje z delom 152
D – Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti 352
E – Odprti kurikulum
Odprti kurikulum 578
Tuji jezik 2 136 68 66
Informatika za medije 102 99
M8 / M10 102 99
M9 / M11 102 99
Zgodovina 34 33
Fotografija za medije 68 66
Matematika 34 33

Izdelki dijakov