Tehnik oblikovanja

Opis programa

Štiriletni izobraževalni program vsebuje obvezne splošne predmete in veliko strokovnih. Pri predmetu oblikovanja dijaki spoznavajo načine in pristope k ustvarjanju, učijo se uporabljati različne oblikovalske pripomočke in orodja.

Pri praktičnem pouku ob pomoči učitelja razvijajo svoje ideje in rešujejo  naloge s področja modnega in grafičnega oblikovanja ter oblikovanja uporabnih predmetov. Spoznavajo različne tehnike in orodja. V delavnicah izdelujejo  modele v obliki projektnega dela oziroma naloge s področja vizualnih komunikacij.

Tri ure študijskega risanja na teden, likovna teorija z vajami in umetnostna zgodovina  dodatno prispevajo k širši razgledanosti dijaka ter uspešno dopolnjujejo strokovna področja.

Ob naštetem se lahko dijak dodatno izpopolnjuje še pri izbirnih vsebinah, v projektnih  tednih, na natečajih in tekmovanjih ter na strokovnih ekskurzijah.

Vpisni pogoji:

  • uspešno končana osnovna šola ali programi nižjega poklicnega izobraževanja,
  • uspešno opravljen preizkus likovne nadarjenosti.

Čas izobraževanja: 4 leta

Zaključek izobraževanja: POKLICNA MATURA

Predmetnik

Programske enote Obvezno /izbirno Skupno št. ur 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
Slovenščina Obvezno 476 140 132 99 128
Matematika Obvezno 374 105 99 99 96
Tuji jezik Obvezno 408 105 99 99 128
Zgodovina Obvezno 68 70 33
Geografija Obvezno 68 70
Sociologija Izbirno 68 66
Fizika Obvezno 68 66
Kemija Obvezno 68 70
Biologija Obvezno 68 35 33
Športna vzgoja Obvezno 340 70 66 99 96
Skupaj A 2006 665 429 528 448
Umetnostna zgodovina Obvezno 204 66 66 64
Risanje Obvezno 409 105 99 99 96
Risanje – psihologija Obvezno 33 33
Podjetništvo in trženje Obvezno 68 64
Likovna teorija Izbirno 272 70 66 66 64
Grafično oblikovanje Izbirno 613 140 132 165 128
Grafično oblikovanje − praktični pouk Izbirno 408 105 99 99 96
Predstavitvene tehnike Izbirno 272 70 66 66 64
Oblikovanje uporabnih predmetov Izbirno 613 140 132 165 128
Oblikovanje uporabnih predmetov − Izbirno 408 105 99 99 96
praktični pouk
Konstrukcija in modeliranje Izbirno 272 70 66 66 64
Modno oblikovanje Izbirno 613 140 132 132 128
Modno oblikovanje − praktični pouk Izbirno 408 105 99 99 96
Skupaj B 2007
Praktično izobraževanje v delovnem procesu 76 76
Interesne dejavnosti 96 96 96 64
Odprti kurikulum 476
Tuji jezik 2 70 66
Matematika 32
Zgodovina 33
Umetnostna zgodovina 66 33 32
Oblikovanje 33 32