Frizer

Opis programa

Frizerski poklic postaja v zadnjih letih vse bolj cenjen, zanimiv je za ljudi, ki si želijo ustvarjalnega in dinamičnega poklica. Sodobni frizer mora biti vsestransko razgledan, spremljati mora tehnološki razvoj in predvsem modne smernice, umetnostne smernice in razvoj umetnosti nasploh, poznati mora načela poslovnega komuniciranja, predvsem pa mora imeti prefinjen občutek za duh časa.

Poleg dela v frizerskem salonu, ki zagotavlja obilo kreativnega izražanja in poslovnih izzivov, se lahko poklic frizerja, v kombinaciji z ličenjem, opravlja na televiziji ali v gledališčih, opernih hišah, ponuja možnosti dela na velikih potniških ladjah, frizer lahko deli svoje znanje v priznanih frizerskih hišah ali podjetjih, ki tržijo frizerske materiale kot demonstrator, kot ustvarjalni sodelavec lahko sodeluje pri modnih revijah ali fotografskih snemanjih, pri modnih časopisih, skratka povsod tam, kjer se dogajata moda in ustvarjalnost.

 

????????????????????????????????????

 

laraskok (119)

 

Predmetnik

Predmetnik

Frizer SPI (Srednje poklicno izobraževanje)

PROGRAMSKE ENOTE 1. letnik 2. letnik 3. letnik Skupno Kreditne
št. ur točke
teden leto teden leto teden leto
A – Splošno izobraževalni predmeti − ključne kvalifikacije
Slovenščina Obvezno 3 99 2 66 1,6 48 213 12
Matematika Obvezno 3 99 2 66 1,6 48 213 12
Tuji jezik Obvezno 2 66 2 66 1,1 32 164 9
Umetnost Obvezno 1 33 33 2
Naravoslovje Obvezno 2 66 2 66 132 6
Družboslovje Obvezno 2 66 2 66 132 6
Športna vzgoja Obvezno 2 66 2 66 1,1 32 164 7
Skupaj A Obvezno 15 495 12 396 5,4 160 1051 54
B – Strokovni moduli
M1 Frizerstvo Obvezno 5,4 179 5 165 1,6 48 823 38
M2 Manikira Obvezno 2,1 70 70 5
M3 Ličenje Obvezno 2 66 0,8 24 90 5
M4 Lasničarstvo Obvezno 1,1 32 32 3
M5 Lasni ortopedski izdelki Izbirno 1,1 32 32 3
M6 Izzivi v frizerstvu Izbirno 1,1 32 32 3
M7 Multimedije izbirno 1,1 32 32 3
Skupaj B 7,5 249 7 231 4,5 136 1047 54
Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli
Praktični pouk 5 165 6 198 2,27 68 655 30
Č – Praktično izobraževanje v delovnem procesu
Praktično usposabljanje z delom 7,1 114 7,1 114 20 684 912 37
D – Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti 64 64 32 160 7
E – Odprti kurikulum 26
slovenščina 1 33 33
praktični pouk 1 33 2 66 2,27 68 167
podjetništvo 1,1 32 32
PUD 3 99 99
IKP 1 33 33
tuji jezik 2 1 33 1,5 48 1,1 3,2 113
estetika 1 33 0,53 16 49
SKUPAJ E 3 99 8,5 279 5 148 526 26
Skupno število ur pouka (A + B + C + E) 1008 1104 512 2624 134
Skupno število ur praktičnega izobraževanja (C + Č) 279 312 752 1567 67
Skupno število ur izobraževanja v šoli (A + B + D +E) 907 970 476 2784 141
Skupaj (A + B + Č + D + E) 1021 1084 1160 3696 178
Zaključni izpit 2
Skupaj kreditnih točk 180
Število tednov izobraževanja v šoli 33 33 16 82
Število tednov praktičnega usposabljanja z delom 3 3 18 24
Število tednov interesnih dejavnosti 2 2 1 5
Skupno št. tednov izobraževanja 38 38 35 111

 

Izdelki dijakov