Učitelji in strokovni sodelavci

Slika
Ime in priimek
Poučuje
Naziv
Elektronska pošta
Bojana AMON
Bojana AMON
OBL, OUP

univ. dipl. inž. arhitekture

Petra ARNEJČIČ MUNDA
Petra ARNEJČIČ MUNDA
FRI

prof. BIO, KEM

Lada BELE TOMINC
Lada BELE TOMINC
MDO, ARP

mag. teh. znanosti rač., infor.

Mojca BOŽNIK
Mojca BOŽNIK
ANG

prof. ANJ, SJK

Mojca BRODNJAK GORNIK
Mojca BRODNJAK GORNIK
SOC, SJK

prof. SJK, SOC

Martina BREG
Martina BREG
LABORANT TO, LIT

univ. dipl. med. komun.

Metka CAFUTA REPNIK
Metka CAFUTA REPNIK
PRAM, PRAŽ

frizerska mojstrica

Alja Švab
Alja Švab
ŠVZ

prof. ŠVZ

Marica ČOPI
Marica ČOPI
ŠVZ

prof ŠVZ

Stevan ČUKALAC
Stevan ČUKALAC
UME, RIS, SNE, ISZ

prof. lik. umet.

Natalija ČULK
Natalija ČULK
MDO, TIR, GRS

univ. dipl. medijska komunikologinja

Renato FLIS
Renato FLIS
GEO, DRU

prof. ZGO, GEO

Aleš FORJAN
Aleš FORJAN
ŠVZ

prof ŠVZ

Denis FRAS
Denis FRAS
OBL, GOB

univ. dipl. medijski komunikolog

Bojana GALIČ
Bojana GALIČ
PRA, FRI

frizer. mojstrica

Martin GRAJFONER
Martin GRAJFONER
PRA, FRI

frizerski mojster

Štefan HLEBIČ
Štefan HLEBIČ
LABORANT

kemijski tehnik

Cvetka HOJNIK
Cvetka HOJNIK
OBL, MOB, LIT

uni. dipl. inž. oblikovanja tekstilij in oblačil

Tanja HORVAT
Tanja HORVAT
TIR, GRS

dipl. inž. graf. tehnike

Bronislav HORVAT TOŠ
Bronislav HORVAT TOŠ
OBL, OUP

prof. lik. umet.

Nadja JAGER POPOVIĆ
Nadja JAGER POPOVIĆ
ANG

prof. ang. in slo.; spec. man. v izob.

Karmen JURČEVIČ
Karmen JURČEVIČ
NAR, BIO

prof. BIO, KEM

Katja KOKOL
Katja KOKOL
PSI

univ. dipl. psih. Svetovalna delavka

Jelka KOTNIK RUDOLF
Jelka KOTNIK RUDOLF
SLO

prof. SJK, RUS

Melisa KOVAČEVIĆ
Melisa KOVAČEVIĆ
IZM, MDO

univ.dipl. ing. rač. in inf.

Sonja KRANJC KELEMINA
Sonja KRANJC KELEMINA
NEM

prof. NEJ, dipl. sociol. kult.

Darja KRECENBAHER
Darja KRECENBAHER
PRT

uni. dipl. inž. lesarstva

Darja KRAMBERGER
Darja KRAMBERGER
PSI

univ. dipl. psih. Svetovalna delavka

Tanja KŠELA
Tanja KŠELA
KNJIŽNIČARKA

predm. učit. DMV, SLO, višji knjižničar, univ. dipl. medijski komunikolog

Majda KUZMIČ
Majda KUZMIČ
KIM, EST, OBL, MOB

dipl. inž. tekstilstva

Irena LABAŠ
Irena LABAŠ
SJK, ANJ

prof. ANJ, SJK

Nevenka LETONJA
Nevenka LETONJA
FIZ, MAT

prof. FIZ, MAT

Alenka LUKIČ
Alenka LUKIČ
OBL, MOB

uni.dipl.inž.oblikov. tekst. in oblačil

Lucija MESTNIK
Lucija MESTNIK
TIR, MDO, GRS

prof. slo., univ. dipl. med. kom.

Darinka MEŠKO – OBREHT
Darinka MEŠKO – OBREHT
SLO

prof. SJK

Andreja MILANEZ RITONJA
Andreja MILANEZ RITONJA
IKP, IKT, KIM, PRT, LIT

uni.dipl.inž.tekst.tehnol., DIRI Vodja poklicne mature

Jolanda OBRONEK
Jolanda OBRONEK
ANG

prof. ANJ, SJK

Dejan PASKA
Dejan PASKA
MMP, SNE, ISZ

univ. dipl. medijski komunikolog

Boštjan PETUČNIK
Boštjan PETUČNIK
POD, PIT, KIT

dipl. ekon.

Marija PINTER
Marija PINTER
PRA, FRI

frizer. mojstrica

Ksenija PLAZL
Ksenija PLAZL
LABORANT MO, KIM

tekstilno-konfekcijski tehnik, konfekcijski modelar, inž. konfekcijske tehnologije

Albin REGVAT
Albin REGVAT
ZGO, DRU

prof. ZGO

Tatjana RUPREHT
Tatjana RUPREHT
VODJA DELAVNIC, ZI

inž.tekst.tehnol.

Irena SMOLČIČ
Irena SMOLČIČ
SLO, SOC

prof. SJK, SOC

Monja SOBOČAN
Monja SOBOČAN
KEM, MAT

prof. KEM, MAT

Danica SOREC LEŠNIK
Danica SOREC LEŠNIK
RIS, UZG, UME

prof. likov. pedag.

Adrijana ŠIFTAR
Adrijana ŠIFTAR
MAT, IZM

prof. MAT in RAČ

Alenka ŠOLAR
Alenka ŠOLAR
TIR, GMP

uni.dipl.inž.tekst. tehnol., dipl. inž. graf. tehnike

Petra ŠRAJ
Petra ŠRAJ
NEM. Vodja izobraževanja odraslih

prof. SJK, NEJ

Mojca Šumandl
Mojca Šumandl
NEM

prof. NEM

Alenka TOPLAK
Alenka TOPLAK
RIS, UZG, EST, UME

prof. lik. ped.

Marija TOURE
Marija TOURE
GOB, LIT

akademska slikarka

Anica TRAJKOVIČ
Anica TRAJKOVIČ
MAT

prof. MAT

Suzana VIDIC
Suzana VIDIC
PRA, FRI

frizer. mojstrica

Aleksandra VOLUPIČ
Aleksandra VOLUPIČ
PRA, FRI

frizer. mojstrica

Ivica ŽNUDERL
Ivica ŽNUDERL
FRI, BIO

prof. BIO, KEM