Dijaška skupnost

Dijaška skupnost Srednje šole za oblikovanje Maribor je organizacija dijakov, v kateri je iz vsakega razreda na šoli en dijak. Ti dijaki pomagajo pri izvajanju projektov v sklopu šole, več projektov pa organizirajo sami.

 ????????????????????????????????????

Namen in cilji dijaške skupnosti srednje šole za oblikovanje Maribor:

  • dijake seznaniti z vsemi novicami v zvezi z dogajanjem na šoli,
  • vzpodbujanje sodelovanja med dijaki in profesorji,
  • ustvariti prijetno šolo za vse dijake, profesorje in obiskovalce šole,
  • razvijanje sposobnosti in spretnosti dijakov,
  • nadzorovanje, preprečevanje in usmerjanje dijakov po in med šolanjem,
  • pomoč socialno ogroženim dijakom.

Organizacija in izvedba dobrodelnega bazarja

Na dobrodelnem bazarju člani dijaške skupnosti in drugi dijaki prodajajo izdelke dijakov in profesorjev. Na bazarju se tako prodajajo objemi, piškoti, tiskovine, slike, voščilnice, fotografije, novoletni okraski, tekstilni izdelki, frizerske storitve, …, skratka, vse, kar izdelajo spretni prsti naših dijakov. Bazar poteka v šolski avli na izbrani dan v letu, celotni izkupiček prodaje pa podarimo šolskemu skladu.

V šolskem letu 2015/16 smo organizirali kar dva bazarja. 15. 12. 2015 smo na prvega povabili starše, ki smo jim ponudili pestro paleto izdelkov dijakov, jih pogreli s toplim čajem in jih razveselili z božično glasbo, za konec pa jim pripravili koncert, na katerem so se z glasbenim in plesnim talentom predstavili naši dijaki. 24. 12. smo pripravili bazar za dijake, na katerem smo ponujali različne storitve – risanje na roke, ličenje, urejanje pričeske, fotografiranje z Dedkom Mrazom. Sodelovali smo tudi na Predbožičnem dobrodelnem bazarju Dijaške skupnosti Maribor.

????????????????????????????????????

Sodelovanje zunaj šole

Člani Dijaške skupnosti SŠOM-a se redno udeležujejo sej parlamenta Dijaške organizacije Slovenije in Dijaške organizacije Maribor, kjer aktivno sodelujejo ter s svojo udeležbo poskrbijo za informacije, ki so pomembne za delovanje Dijaške skupnosti SŠOM.

????????????????????????????????????