Poklicna matura

Tajnica poklicne mature:

Andreja Milanez Ritonja, univ. dipl. inž. tekst. tehnol.
Telefon: 02 / 330 28 14
E-pošta: andreja.milanez@ssom.si

Poklicna matura spomladanski rok 2017 – pisni in ustni izpiti (razpored)

Poklicna matura zimski rok 2016 (razpored)

Koledar poklicne mature 2015/2016 (zimski rok)

Koledar poklicne mature 2016/2017

Naslovi tem nalog 4. predmeta POKLICNE MATURE 2016/2017

Maturitetni izpitni katalogi

Seznam vprašanj za poklicno maturo (matematika)

Vprašanja za drugi predmet poklicne mature – Medijska in grafična tehnologija

Poklicna matura sestoji iz štirih predmetov:

Skupni del:

prvi predmet je vedno materinščina – slovenščina oz. italijanščina ali madžarščina na narodno mešanem območju,
drugi predmet je temeljni strokovno-teoretični predmet.

Izbirni del:

tretji predmet je matematika ali tuji jezik (angleščina, nemščina, italijanščina) ali drugi jezik (slovenščina kot drugi jezik, italijanščina kot drugi jezik),
pri četrtem predmetu kandidati opravljajo različne oblike praktičnega dela v poklicu oz. stroki (izdelek, storitev, seminarska naloga, projektno delo itd. z zagovorom).
(www.ric.si)