Zaključni izpiti

Tajnica zaključnih izpitov:
Tatjana Rupreht, inž. tekst. tehnol.
Telefon: 02 / 330 28 10
E-pošta: tatjana.rupreht@ssom.si

Uradne ure:
pon – pet: 8.00 – 10.00
Kabinet P 17

STORITEV IN ZAGOVOR (GALERIJA SLIK)

NAVODILA ZA PRIPRAVO POROČILA

Obvestila

ZAKLJUČNI IZITI  AVGUST 2017

ZAKLJUČNI IZPIT – PRIJAVA ZA JESENSKI ROK 2017

ZAKLJUČNI IZPITI JUNIJ 2017

PRIJAVA NA ZAKLJUČNI IZPIT (spomladanski rok)

ZAKLJUČNI IZPIT FEBRUAR 2017

PRIJAVA NA ZAKLJUČNI IZPIT (zimski rok)

VLOGA za odobritev teme za drugo izpitno enoto storitev in zagovor

Koledar in šolska pravila

Šolska pravila za ZI

Pravilniki o ZI

Pravilnik o zaključnem izpitu

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zaključnem izpitu

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zaključnem izpitu

Prijava na ZI: Prijava k zaključnemu izpitu

Odjava od ZI: Odjava od zaključnega izpita – izpitne enote

Obseg in zgradbo zaključnega izpita določa izobraževalni program. Izobraževalni programi so objavljeni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Zaključni izpit v prenovljenih izobraževalnih programih srednjega poklicnega izobraževanja obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine (italijanščina ali madžarščina na narodno mešanem območju) in izdelek oziroma storitev in zagovor.
(vir: www.ric.si)