Zaključni izpiti

Tajnica zaključnih izpitov:
Tatjana Rupreht, inž. tekst. tehnol.
Telefon: 02 / 330 28 10
E-pošta: tatjana.rupreht@ssom.si

Uradne ure:
pon – pet: 8.00 – 10.00
Kabinet P 17

STORITEV IN ZAGOVOR (GALERIJA SLIK)

NAVODILA ZA PRIPRAVO POROČILA 2017/2018

POTREBŠČINE IN KRITERIJI 

PRIMERI IZPITNIH VPRAŠANJ ZA IZPITNO ENOTO STORITEV IN ZAGOVOR

KOLEDAR OPRAVLJANJA ZAKLJUČNEGA IZPITA 2017 -2018

 

Obvestila

VLOGA za odobritev teme za drugo izpitno enoto storitev in zagovor

Koledar in šolska pravila

Šolska pravila za ZI

Pravilniki o ZI

Pravilnik o zaključnem izpitu

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zaključnem izpitu

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zaključnem izpitu

Prijava na ZI: Prijava k zaključnemu izpitu

Odjava od ZI: Odjava od zaključnega izpita – izpitne enote

Obseg in zgradbo zaključnega izpita določa izobraževalni program. Izobraževalni programi so objavljeni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Zaključni izpit v prenovljenih izobraževalnih programih srednjega poklicnega izobraževanja obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine (italijanščina ali madžarščina na narodno mešanem območju) in izdelek oziroma storitev in zagovor.
(vir: www.ric.si)