Obrazci za dijake

Soglasje staršev
Vloga za dodelitev posebnega statusa
Vloga za pomoč iz šolskega sklada
Vloga za status tekmovalca ***
Prijava učenca/dijaka na šolsko prehrano
Prijavnica k izpitu (redno vpisani dijaki)
Izjava za izdajo izpisa iz evidence

*** Obrazec je namenjen dijakom, ki bi radi pridobili status tekmovalca, ker sodelujejo kot raziskovalci /tekmovalci v Mladi za napredek Maribora. Obrazec mora dijak nujno dati v podpis mentorju.