Evropski projekti na SŠOM

V šolskem letu 2016/17 smo na naši šoli izvajali projekt Prva zaposlitev 2017, na podlagi katerega je izkušnje v vzgoji in izobraževanju pridobivala svetovalna delavka Martina Klobasa.

Operacija se je izvajala na osnovi perspektive 14-20, na postavki finančnega načrta PN8.2 – Znižanje brezposelnosti mladih. Financirana je bila v celoti iz sredstev projekta, in sicer 80 % delež EU in 20 % slovenske udeležbe. Projekt smo uspešno zaključili.

V letu 2017/18 pa bomo izvajali projekt Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Projekt je v celoti financiran iz projektne perspektive 14-20 v 80 % deležu EU in 20 % slovenski udeležbi.

SŠOM je med drugim tudi projektna ustanova, ki si prizadeva izvajati projekte v okviru Evropske unije. S tem spodbuja tako kreativno delo na šoli oz. dviguje nivo kakovosti vzgoje in izobraževanja v zavodu, kakor tudi krepi sodelovanje z lokalnim okoljem in širše.

MIZS_slovenščina Logo_EKP_socialni_sklad_SLO