Projekt mobilnosti 2014 – 2017

Projekt mobilnosti 2014-2017V ospredju projekta mobilnosti, ki smo ga izpeljali v dveh dvoletnih obdobjih, je bilo iskanje strokovnih smernic na področju oblikovanja in primerjava izobraževalnih kompetenc z evropskimi standardi. Namenjen je bil mobilnosti dijakov s poudarkom na izvajanju praktičnega usposabljanja pri delodajalcu izven matične države.
Izhodišča so izhajala iz ugotovitev projekta Create-IN, da je za uspešen nastop na skupnem evropskem trgu dela potrebno več kot le kakovostno poučevanje v šoli, zato je pridobivanje praktičnih izkušenj v tujini za mlade toliko bolj pomembno.
S projektom smo želeli dijakom pomagati pripraviti se tako na izzive pri iskanju zaposlitve kakor na nadaljevanje šolanja na področju stroke in jih pri tem aktivno spodbujati.

 

Dokumentarni film o projektu

Mobilnost v Milanu 2017

Mobilnost na Dunaju 2015 (dokumentarni film dijaka)

Mobilnost na Dunaju 2015 (film)

Mobilnost v Cosenzi 2015 (blog)

Partnerji

Austraining (Dunaj, 2014-2016)

Euroform RFS (Cosenza, 2014-2016)

Evolvo (Milano, 2015-2017)

Cmepius – Nacionalna agencija programa Erasmus+

austraining euroform evolvo

Cmepius Erasmus