Hišni red

Urnik dela na šoli

Med šolskim letom je šola odprta od 6.30 do 20.00. V času počitnic je šola odprta skladno s sprotnimi obvestili na spletni strani šole.

Računovodstvo, tajništvo, svetovalna služba in vodja izobraževanja odraslih imajo uradne ure, ki so izobešene na vratih pisarn.

Odpiralni čas knjižnice določa Pravilnik o knjižničnem redu.

Uradne ure organizatorja izobraževanja odraslih so objavljene po vpisu v septembru na spletni strani, na vratih pisarne in na oglasnih deskah šole.

Učitelji imajo govorilne ure enkrat tedensko. Seznam govorilnih ur je objavljen na oglasni deski in na spletni strani šole. Učitelji so vam v tem času na voljo za razlago, priporočilo gradiva, zato je priporočljivo pred izpitom priti na njihove govorilne ure.

Med poukom, izpiti in ostalimi šolskimi dejavnostmi morajo biti mobilni telefoni izključeni.

Prepoved kajenja

V skladu z določili Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov je prepovedano kajenje v šoli in na vseh zunanjih površinah, ki so v lasti šole, kot tudi v drugih objektih, kjer poteka vzgojno-izobraževalni proces (telovadnica, prevozna sredstva in objekti ter njihova okolica, kjer potekajo interesne dejavnosti). Izvajanje tega zakona nadzoruje zdravstvena inšpekcije, ki lahko zaračuna globo kadilcu in šoli, zato lahko pomeni kajenje na šolskih površinah tudi povzročanje materialne škode šoli in se bo v takem primeru obravnavalo kot težja kršitev.