Spoštovani!

Skupne govorilne ure so pred vrati in verjamem, da ne glede na to, da smo bili potisnjeni v nove izzive izobraževanja na daljavo, budno spremljate delo in razvoj svojega otroka.

Tehnične težave se z vsakim tednom manjšajo, prav tako se veča komunikacija med dijaki in učitelji. Zato zahvala vsem, ki ste našli pot do rešitev, da bo delo čimmanj stresno in čimbolj uspešno.

Ker prihaja obdobje novih vsebin, preverjanja in ocenjevanja, bo delno potrebna tudi vaša podpora.

Dijaki bi po 3. tednih že morali uporabljati šolsko elektronsko pošto in komunikacijske kanale, kjer se je potrebno vpisati s šolskim uporabniškim imenom in geslom. Na koncu koncev je bila to njihova obveza že od septembra 2019. Preko teh kanalov bo tudi izvedeno preverjanje in ocenjevanje. Prav tako se po novem vpisuje v e-dnevnik neodzivnost dijakov (neopravljene obveznosti, neoddane naloge, ni komunikacije).

Dijaki, ki svojih obveznosti ne bodo izpolnili, ne bodo uspešno zaključili šolskega leta.

Ker ugotavljamo, da je še precej dijakov, ki so si vzeli čas zase in počitnikujejo; hkrati pa tudi precej staršev, ki so jih vključili v domača pospravljalna ali vzdrževalna dela svojega doma in neresno sprejemajo izobraževanje na daljavo, hkrati pa so oboji tudi neodzivni na klice in sporočila razrednikov ter ostalih strokovnih delavcev, se poraja skrb za neuspešno zaključeno šol. leto.

Ker bi želeli tudi vašo povratno informacijo, bomo veseli, če odgovorite na vprašalnik. Vaši odgovori bodo hkrati pomenili aktivno prisotnost na govorilnih urah v aprilu 2020 in skrb za vašega otroka in našega dijaka.

Vprašalnik se nahaja na tej povezavi:

VPRAŠALNIK ZA STARŠE – IZOB. NA DALJAVO SŠOM

Veliko uspeha in zdravja želim

Nadja Jager Popović, ravnateljica SŠOM