Stanje prijav v programe Srednje šole za oblikovanje Maribor – 11. 5. 2020

obrazec za prenos prijavnice

Pregled prijavljenih kandidatov po točkah