Spoštovani,
zaradi zagotavljanja nemotenega poteka preizkusa likovne nadarjenosti bo v torek, 2. 6. 2020, in sredo, 3. 6. 2020, vstop v šolo možen le med 11.30 in 12.30. Izjema so dijaki, ki so z učitelji ali drugimi strokovnimi delavci dogovorjeni individualno. Ti bodo v dogovoru z učitelji v šolo vstopali pri zadnjem vhodu.
Zahvaljujemo se vam za razumevanje
Katja Kokol, tajnica preizkusa