Spoštovani,

v letošnjem šolskem letu bo zaradi trenutnih predpisov prišlo tudi do nekaterih posebnosti v vpisnem postopku. Zaradi spremenjenih prijavnih rokov bo prišlo do zamika tudi pri prvem in drugem krogu vpisnega postopka. Po koncu prenosnih rokov je na šolo prijavljenih:

  • 67 kandidatov v programu tehnik oblikovanja,
  • 73 kandidatov v programu medijski tehnik in
  • 132 kandidatov v programu frizer.

Ker je kandidatov več kot je vpisnih mest, v vseh programih predvidevamo omejitve vpisa.

Vabilo na vpis vam bomo tako poslali najkasneje do 24. 6. 2020. V vabilu boste prejeli natančne informacije glede posredovanja vpisne dokumentacije in druge pomembne informacije za uspešen pričetek šolanja pri nas.

 Prvi krog vpisnega postopka pa bo potekal med 30. 6. in 6. 7. 2020. Učenci bodo v tem času skladno z razporedom prinašali vpisno dokumentacijo. Tam bodo tudi dobili okvirno povratno informacijo o tem, ali bodo na šolo sprejeti ali ne. Prav tako bomo posredovali informacije o vpisu v 2. krog vpisnega postopka. Pred samim vpisom informacij o točkah po končanem 9. razredu ne bomo dajali.

Spodnje meje 1. kroga vpisnega postopka bodo objavljene 6. 7. 2020 do 15. ure. Po tem bomo sprejetim kandidatom posredovali sklepe o sprejemu v program in potrdila o vpisu. Kandidati, ki v 1. krogu vpisnega postopka ne bodo sprejeti, imajo do 9. 7. 2020 do 12. ure čas za prijavo za drugi krog vpisnega postopke. Rezultati drugega kroga vpisnega postopka pa bodo znani 14. 7. 2020 do 11. ure.

Želimo vam uspešen vpisni postopek!

 

Katja Kokol,

šolska svetovalna delavka

Nadja Jager Popović,

ravnateljica