PRIJAVA K ZAKLJUČNEMU IZPITU (avgustovski rok 2020)