Povezave s klikom na logo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

 

ATENA – Izvajanje usposabljanja v okviru projekta izvajanje promocije, animacije in učne pomoči od 2018 do 2022 – vzhod št. 002

Konzorcijska pogodba št. 1/2018-PAUP, Projekt traja od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019. Nosilec projekta je Tehniški šolski center Maribor.

Namen projekta je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje (v nadaljnjem besedilu VZU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Vodja projekta: Petra Šraj

Več na:

Promocija, animacija, učna pomoč – izobraževanje odraslih