GRAFIČNI OBLIKOVALEC2021-02-11T22:28:23+01:00

GRAFIČNI OBLIKOVALEC/OBLIKOVALKA

Grafični oblikovalec/oblikovalka pripravlja in izdeluje sporočila v najrazličnejših tehnikah. Njegova/njena naloga je prenos informacij  z ustrezno uporabo besed in podob. Pri tem uporablja raznovrstna izrazna sredstva, ki so v rabi v vsakdanjem življenju. Oglasi, panoji, ilustracije, logotipi, publikacije, animacije (2D, 3D), fotografija, tipografija, vsakovrstne označbe ter smerokazi so med najbolj opaznimi grafičnimi izdelki.

Uspešen grafični oblikovalec/oblikovalka zna:

  • oblikovati vizualna sporočila za različne medije;
  • uporabiti in določiti različno programsko opremo pri oblikovanju-načrtovanju in realizaciji za različne medije oziroma produkcijo;
  • načrtovati in oblikovati funkcijske in estetske vidike izdelka;
  • zagotoviti kakovost lastnega dela s področja grafičnega oblikovanja;
  • razvijati podjetniške lastnosti in spretnosti za možnosti samostojnega delovanja.

Zaposlitev

Poklic grafičnega oblikovalca/oblikovalke je zanimiv in omogoča delo ter zaposlitev na različnih področij.

Grafični oblikovalec/oblikovalka se lahko zaposli v oglaševalskih agencijah, podjetjih, kot sodelavec/sodelavka v založniških in časopisnih hišah ter drugih medijih, repro studih, tiskarnah ali kot samostojni podjetnik/podjetnica.

Možnost  nadaljnjega izobraževanja po poklini maturi:

  • vpis na višje in visoke strokovne šole;
  • z dodatnim petim predmetom splošne mature vpis na univerzitetni študij.
Go to Top