GRAFIČNI OBLIKOVALEC2022-01-27T09:17:53+01:00

GRAFIČNI OBLIKOVALEC/OBLIKOVALKA

GRAFIČNI OBLIKOVALEC/OBLIKOVALKA

Grafični oblikovalec/oblikovalka pripravlja in izdeluje sporočila v najrazličnejših tehnikah. Njegova/njena naloga je prenos informacij  z ustrezno uporabo besed in podob. Pri tem uporablja raznovrstna izrazna sredstva, ki so v rabi v vsakdanjem življenju. Oglasi, panoji, ilustracije, logotipi, publikacije, animacije (2D, 3D), fotografija, tipografija, vsakovrstne označbe ter smerokazi so med najbolj opaznimi grafičnimi izdelki.

Uspešen grafični oblikovalec/oblikovalka zna:

  • oblikovati vizualna sporočila za različne medije;
  • uporabiti in določiti različno programsko opremo pri oblikovanju-načrtovanju in realizaciji za različne medije oziroma produkcijo;
  • načrtovati in oblikovati funkcijske in estetske vidike izdelka;
  • zagotoviti kakovost lastnega dela s področja grafičnega oblikovanja;
  • razvijati podjetniške lastnosti in spretnosti za možnosti samostojnega delovanja.

Zaposlitev

Poklic grafičnega oblikovalca/oblikovalke je zanimiv in omogoča delo ter zaposlitev na različnih področij.

Grafični oblikovalec/oblikovalka se lahko zaposli v oglaševalskih agencijah, podjetjih, kot sodelavec/sodelavka v založniških in časopisnih hišah ter drugih medijih, repro studih, tiskarnah ali kot samostojni podjetnik/podjetnica.

Možnost  nadaljnjega izobraževanja po poklini maturi:

  • vpis na višje in visoke strokovne šole;
  • z dodatnim petim predmetom splošne mature vpis na univerzitetni študij.

Psihofizične sposobnosti

Dobre psihofizične sposobnosti, še posebej sposobnost za večdimenzionalno oblikovanje, natančnost in sposobnost spretnega komuniciranja. Imeti mora dober barvni vid in dobro prostorsko predstavo.

Interesi

Interes za grafično upodabljanje z uporabo specialnih računalniških programov v različnih tehnikah in pozorno spremljanje vizualne kulture sta pogosto temeljna interesa grafičnih oblikovalcev. Med osebnostnimi lastnostmi so izrazite: ustvarjalnost, natančnost, prilagodljivost in zanesljivost..

Delo pri delodajalcu

Največ časa preživi grafični oblikovalec v studiu, vendar obiskuje tudi naročnika, da se posvetuje z njim o posameznem naročilu. Poleg tega obiskuje tiskarje, likovne razstave in knjižnice, kjer posodablja znanje in spoznava nove možnosti oblikovanja.

Go to Top