GRAFIČNI OBLIKOVALEC2018-11-09T16:37:37+01:00

GRAFIČNI OBLIKOVALEC

Grafični oblikovalec pripravlja in izdeluje sporočila v najrazličnejših tehnikah. Njegova naloga je prenos informacij  z ustrezno uporabo besed in podob. Pri tem uporablja raznovrstna izrazna sredstva, ki so v rabi v vsakdanjem življenju. Oglasi, panoji, ilustracije, logotipi, publikacije, animacije (2D, 3D), fotografija, tipografija, vsakovrstne označbe ter smerokazi so med najbolj opaznimi grafičnimi izdelki.

Uspešen grafični oblikovalec zna:

  • oblikovati vizualna sporočila za različne medije
  • uporabiti in določiti različno programsko opremo pri oblikovanju-načrtovanju in realizaciji za različne medije oziroma produkcijo
  • načrtovati in oblikovati funkcijske in estetske vidike izdelka
  • zagotoviti kakovost lastnega dela s področja grafičnega oblikovanja
  • razvijati podjetniške lastnosti in spretnosti za možnosti samostojnega delovanja.

Zaposlitev

Poklic grafičnega oblikovalca je zanimiv in omogoča delo ter zaposlitev na različnih področij.

Grafični oblikovalec se lahko zaposli v oglaševalskih agencijah, podjetjih, kot sodelavec v založniških in časopisnih hišah ter drugih medijih, repro studih, tiskarnah ali kot samostojni podjetnik.

Možnost  nadaljnjega izobraževanja po poklini maturi:

  • vpis na višje in visoke strokovne šole
  • z dodatnim petim predmetom splošne mature vpis na univerzitetni študij.