GRAFIČNI OPERATER/OPERATERKA

Grafični operater/operaterka – opis poklica

Stroji tukaj, stroji tam, pa vendar brez človeka ne morejo. Grafični operater/operaterka je tista oseba, ki pripravi material, ga delno oblikuje in dodela tako, da stroj natisne to, čemur je namenjen.

Grafični operater je večinoma vezan na tiskarne vseh vrst. Grafični operater ne oblikuje, ne ustvarja tako kot grafični oblikovalec, ampak se uči spretnosti, kako izdelek grafičnega oblikovalca kvalitetno in strokovno spraviti na tiskan medij od samega začetka (oblikovne predloge) do končnega izdelka (knjiga, časopis, revija, prospekt, plakat, znamka; potiskan tekstil in obutev, keramika in vrsta drugih materialov). Pri tem mora poznati specifike različnih strojev, ki jih uporabljajo v tiskarnah.

Glede na tiskarsko tehniko in stopnjo avtomatizacije grafični operater lahko upravlja zelo enostavne polavtomatske naprave ali pa zapletene, precizne, popolnoma avtomatizirane, računalniško krmiljene naprave velike denarne vrednosti.

Glede na raznolikost tiskovnih materialov, tehnik in strojev, grafičnemu operaterju nikoli ni dolgčas.

Dijak se dodatno izpopolnjuje še pri izbirnih vsebinah, v projektnih  tednih, na natečajih in tekmovanjih ter na strokovnih ekskurzijah.

Priporočeni pripomočki za bolj uspešno delo doma v času izobraževanja v programu grafičnega operaterja/operaterke:

Zmogljiv računalnik.

Programsko orodje: Microsoft 365, Adobe (obvezen letni nakup šolske licence)

Kakšno je delo grafičnega operaterja/operaterke?

Naloga grafičnega operaterja je, da na tiskovno podlago prenese odtis tiskovnih elementov, besedilo, simbole, risbe in slike v predvideni barvi in zagotovi obstojnost in zaščito odtisa tiskanega izdelka. Oblikovan izdelek grafični operater obdela po sledečih fazah:  priprava za tisk (pregled tehnološke dokumentacije, priprava tiskovnega materiala in barv ter tiskovnih form), priprava tiskarskega stroja, tisk in priprava tiskovine za dodelavo.

Poznati mora tudi tiskarske stroje- njihovo sestavo in vzdrževanje, kakovost, standardizacijo in programiranje tiska ter krmiljenje ali upravljanje tiskarskih strojev.

Zakaj je program grafični operater/operaterka  tako privlačen?

Zato, ker temelji na starem poklicu tiskarja, pa hkrati usvaja vse napredne tehnike. Sooča se raznolikostjo tehnik: knjigotisk, ofset tisk (danes prevladujoč), flekso/anilinski tisk, sitotisk, bakrotisk (pri nas skoraj nepoznan, dela pretežno v tekstilni in obutveni industriji) – zelo razširjen v svetu, digitalni tisk, kserografija in ostale kopirne tehnike- operater razmnoževalec (poklic prihodnosti), kar dela poklic še bolj zanimiv in pester.

Ker se spoznava z barvili, topili, čistili, mazili ipd., hkrati pa ima vpogled v tehnično-tehnološko dokumentacijo in je vedno korak pred ostalimi.

Predmetnik

Grafični operater-predmetnik

Kje se lahko grafični operater/operaterka  zaposli?

  • V večjih tiskarnah;
  • v majhnih tiskarnah;
  • v »hišnih tiskarnah« – specialisti za konkretne izdelke (tekstil, čevlji, keramika).

Vpisni pogojiuspešno končana osnovna šola ali programi nižjega poklicnega izobraževanja.

Čas izobraževanja: 3 leta

Pridobljena stopnja izobrazbe: IV. stopnja / EOK raven 3

Zaključek izobraževanja: ZAKLJUČNI IZPIT

Možnost  nadaljnjega izobraževanja po zaključnem izpitu:

  • vpis v PTI programe z opravljenimi diferencialnimi izpiti.

Psihofizične sposobnosti

Dober vid in tip, ločevanje barvnih in tonskih odtenkov, drobnih črt in znakov, sposobnost dela pri velikih svetlobnih kontrastih, dobro presojo oddaljenosti, hitrosti in smeri gibanja predmetov, hitro zaznavanje in odzivanje na signale, neobčutljivost na barve in topila in splošno telesno spretnost.

Interesi

Smisel za samostojno in odgovorno delo ter smisel za vodenje sodelavcev. Odlikuje ga zanesljivost, vestnost, odgovornost, gospodarnost, iniciativnost, estetski čut, občutek za nevarnost, natančnost in redoljubnost.

Delo pri delodajalcu

Delo bo večinoma v zaprtih, naravno ali klimatsko zračenih prostorih, kjer so prisotni vlaga, prah, umazanija, razne neprijetne vonjave, prepih, ropot, strupene in jedke snovi ter temperaturne razlike, odvisno od urejenosti podjetja. Delo je stoječe in se pretežno opravlja pod umetno svetlobo. Delo je dvo- ali tri-izmensko in ponekod poteka neprekinjeno vse dni v tednu. Primerna zaščita je predvsem dobra opremljenost in uporaba zaščitnih sredstev, kot so rokavice, glušniki in delovna obleka in izvajanje navodil za varno delo.