PROGRAM MEDIJSKI TEHNIK

Medijski tehnik/medijska tehnica – predstavitev programa

Tehnološki razvoj medijev je pripomogel, da so sodobni tiskani in elektronski mediji postali naša vsakdanja spremljevalka. Dnevno prebiramo časopisne članke, listamo revije, beremo članke na spletu ali spremljamo video vsebine in televizijske prispevke.

Koliko ljudi mora prispevati svoj delež, da nastane takšen prispevek, ki ga lahko preberemo v pičli minuti ali si ogledamo dvominutni televizijski prispevek?

Eden glavnih sodelavcev pri praktični pripravi in izvedbi je medijski tehnik/medijska tehnica. Delo medijskega tehnika zahteva natančnega človeka z občutkom za varčnost in osebno odgovornost. Gre za vrsto dela, kjer so potrebni strokovnost, praktičnost in samostojnost.

Medijski tehnik/medijska tehnica uporablja pri svojem delu različne vrste medijev. Opravlja dela na področju grafičnih, medijskih in avdiovizualnih komunikacij kot medijski asistent/medijska asistentka, operater/operaterka grafične priprave in oblikovalec/oblikovalka spletnih strani.

 

Oblikovanje tiskovin in združevanje besedila s sliko in zvokom je kreacija medijskega tehnika/medijske tehnice, ki zajema tudi:

 • znanja in spretnosti za izvajanje dela na področju grafičnih, medijskih in avdiovizualnih komunikacij;
 • uporabo sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije, računalniške opreme in programskih orodij;
 • povezovanje različnih vrst medijev;
 • spretnost povezovanja miselnih, slikovnih, zvočnih in video vsebin v izrazno in estetsko usklajeno celoto;
 • načrtovanje, pripravo, izvedbo in kontrolo lastnega dela;
 • osnovna estetska, umetniška in kulturna znanja v komunikacijskem izražanju;
 • razvijanje podjetnih lastnosti, znanja in spretnosti;
 • poznavanje procesa nastanka grafičnega in medijskega izdelka oziroma storitve;
 • postopke predstavitve informacije na spletu;
 • ustvarjanje 2D animacij;
 • 3D modeliranje s poznavanjem osnovnih zakonitosti geometrije v prostoru;
 • ustvarjanje 3D animacije;
 • svetlobno, scensko, maskersko in kostumografsko oblikovanje avdiovizualne produkcije;
 • slikovno, video in zvokovno oblikovanje avdiovizualne produkcije;
 • realizacija lastne zasnove enostavnejše avdiovizualne produkcije;
 • razlikovanje črkovnih slogov, poznavanje tipografskih pravil in osnov stavljenja;
 • izdelovanje elementov v vektorski grafiki;
 • digitalno obdelovanje slikovnega gradiva;
 • izvedbo preloma knjige in izdelavo akcidenčne tiskovine;
 • pripravo in realizacijo za oblikovanje slike pri fotografiranju in video snemanju.
 • Z majhnimi sredstvi omogoča, da začneš na “svoje”;
 • ponuja ustvarjalno delo;
 • sledi sodobnim tokovom in omogoča nenehen stik z moderno tehnologijo;
 • omogoča nadaljevanje izobraževanja na visokošolskih zavodih;
 • je enako primeren za oba spola in za vse starosti.

Kje se lahko medijski tehnik/medijska tehnica zaposli?

 • v radijskih hišah;
 • v televizijskih hišah;
 • v kulturno umetniških ustanovah (gledališča, kulturni domovi …);
 • v podjetjih za video produkcijo (izdelovanje predstavitvenih filmov za podjetja, turističnih filmov, video predstavitev, dokumentarnih in reklamnih filmov ter animacije …);
 • v podjetjih za avdio produkcijo (snemanje in obdelava zvoka, snemanje radijskih oddaj in reklam …);
 • v podjetjih za glasbeno produkcijo (glasbeni studii, ozvočenja koncertov …);
 • v kongresnih centrih;
 • založniških podjetjih (priprava interaktivnih zgoščenk, DVD video produkcija …).
 • pri oblikovalskih studiih, komunikacijskih skupinah, oglaševalskih agencijah in agencijah za odnose z javnostmi (priprava oglasov, plakatov, panojev, brošur, katalogov …);
 • v tiskarnah (priprava za tisk);
 • v digitalnih tiskarnah;
 • založniških podjetjih (priprava knjig, katalogov, revij, časopisov, tednikov …);
 • pri oblikovalskih studiih, komunikacijskih skupinah, oglaševalskih agencijah in agencijah za odnose z javnostmi (oblikovanje spletnih strani, oblikovanje animiranih spletnih pasic …);
 • pri ponudnikih spletnih storitev.

Vpisni pogoji: uspešno končana osnovna šola ali programi nižjega poklicnega izobraževanja.

Čas izobraževanja: 4 leta

Zaključek izobraževanja: POKLICNA MATURA

Možnost  nadaljnjega izobraževanja po poklini maturi:

 • vpis na višje in visoke strokovne šole;
 • z dodatnim petim predmetom splošne mature vpis na univerzitetni študij.