Medijski tehnik/medijska tehnica – predstavitev programa

Tehnološki razvoj medijev je pripomogel, da so sodobni tiskani in elektronski mediji postali naša vsakdanja spremljevalka. Dnevno prebiramo časopisne članke, listamo revije, beremo članke na spletu ali spremljamo video vsebine in televizijske prispevke.

Koliko ljudi mora prispevati svoj delež, da nastane takšen prispevek, ki ga lahko preberemo v pičli minuti ali si ogledamo dvominutni televizijski prispevek?

Eden glavnih sodelavcev pri praktični pripravi in izvedbi je medijski tehnik/medijska tehnica. Delo medijskega tehnika zahteva natančnega človeka z občutkom za kreativnost in osebno odgovornost. Gre za vrsto dela, kjer so potrebni strokovnost, praktičnost, prilagodljivost ter samostojnost in timsko delo.

Dijak se dodatno izpopolnjuje še pri izbirnih vsebinah, v projektnih  tednih, na natečajih in tekmovanjih ter na strokovnih ekskurzijah.

Medijski tehnik/medijska tehnica uporablja pri svojem delu različne vrste medijev. Opravlja dela na področju grafičnih, medijskih in avdiovizualnih komunikacij kot medijski asistent/medijska asistentka, operater/operaterka grafične priprave in oblikovalec/oblikovalka spletnih strani.

Priporočeni pripomočki za bolj uspešno delo doma v času izobraževanja v programu medijski tehnik/medijska tehnica:

Zmogljiv računalnik, digitalni fotoaparat z objektivom in z možnostjo snemanja, grafična tablica.

Programsko orodje: Microsoft 365, Adobe (obvezen letni nakup šolske licence)

Kakšno je delo medijskega tehnika/medijske tehnice?

Oblikovanje tiskovin in združevanje besedila s sliko in zvokom je kreacija medijskega tehnika/medijske tehnice, ki zajema tudi:

  • znanja in spretnosti za izvajanje dela na področju grafičnih, medijskih in avdiovizualnih komunikacij;
  • uporabo sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije, računalniške opreme in programskih orodij;
  • povezovanje različnih vrst medijev;
  • spretnost povezovanja miselnih, slikovnih, zvočnih in video vsebin v izrazno in estetsko usklajeno celoto;
  • načrtovanje, pripravo, izvedbo in kontrolo lastnega dela;
  • osnovna estetska, umetniška in kulturna znanja v komunikacijskem izražanju;
  • razvijanje podjetnih lastnosti, znanja in spretnosti;
  • poznavanje procesa nastanka grafičnega in medijskega izdelka oziroma storitve;
  • postopke predstavitve informacije na spletu;
  • ustvarjanje 2D animacij;
  • 3D modeliranje s poznavanjem osnovnih zakonitosti geometrije v prostoru;
  • ustvarjanje 3D animacije;
  • svetlobno, scensko, maskersko in kostumografsko oblikovanje avdiovizualne produkcije;
  • slikovno, video in zvokovno oblikovanje avdiovizualne produkcije;
  • realizacija lastne zasnove enostavnejše avdiovizualne produkcije;
  • razlikovanje črkovnih slogov, poznavanje tipografskih pravil in osnov stavljenja;
  • izdelovanje elementov v vektorski grafiki;
  • digitalno obdelovanje slikovnega gradiva;
  • izvedbo preloma knjige in izdelavo akcidenčne tiskovine;
  • pripravo in realizacijo za oblikovanje slike pri fotografiranju in video snemanju.

Zakaj je program medijski tehnik tako privlačen?

  • lahko postaneš del velikih timov v podjetjih;
  • z majhnimi sredstvi omogoča, da začneš na “svoje”;
  • ponuja ustvarjalno delo;
  • sledi sodobnim tokovom in omogoča nenehen stik z moderno tehnologijo;
  • omogoča nadaljevanje izobraževanja na visokošolskih zavodih;
  • je enako primeren za oba spola in za vse starosti.

Predmetnik

Medijski tehnik – predmetnik

Kje se lahko medijski tehnik/medijska tehnica zaposli?

Kot medijski asistent / medijska asistentka

  • v RTV hišah;
  • v medijskih hišah;
  • v reklamnih agencijah;
  • v kulturno umetniških ustanovah (gledališča, kulturni domovi …);
  • v podjetjih za video produkcijo (izdelovanje predstavitvenih filmov za podjetja, turističnih filmov, video predstavitev, dokumentarnih in reklamnih filmov ter animacije …);
  • v podjetjih za avdio produkcijo (snemanje in obdelava zvoka, snemanje radijskih oddaj in reklam …);
  • v podjetjih za glasbeno produkcijo (glasbeni studii, ozvočenja koncertov …);
  • v kongresnih centrih;
  • založniških podjetjih (priprava interaktivnih zgoščenk, DVD video produkcij;
  • drugo.

Kot operater/operaterka grafične priprave

  • pri oblikovalskih studiih, komunikacijskih skupinah, oglaševalskih agencijah in agencijah za odnose z javnostmi (priprava oglasov, plakatov, panojev, brošur, katalogov …);
  • v tiskarnah (priprava za tisk);
  • v digitalnih tiskarnah;
  • založniških podjetjih (priprava knjig, katalogov, revij, časopisov, tednikov …).

Kot oblikovalec / oblikovalka spletnih strani

  • pri oblikovalskih studiih, komunikacijskih skupinah, oglaševalskih agencijah in agencijah za odnose z javnostmi (oblikovanje spletnih strani, oblikovanje animiranih spletnih pasic …);
  • pri ponudnikih spletnih storitev.

Vpisni pogoji: uspešno končana osnovna šola ali programi nižjega poklicnega izobraževanja.

Čas izobraževanja: 4 leta

Pridobljena stopnja izobrazbe: V. stopnja / EOK raven 4

Zaključek izobraževanja: POKLICNA MATURA

Možnost  nadaljnjega izobraževanja po poklicni maturi:

  • vpis na višje in visoke strokovne šole;
  • z dodatnim petim predmetom splošne mature vpis na univerzitetni študij.

Psihofizične sposobnosti

Za opravljanje poklica niso potrebni posebni pogoji, posebne zahteve so le glede dobrega vida in v nekaterih primerih tudi sluha.  Občutek za ustvarjanje zvočne slike, smisel za timsko delo, sposobnost za vodenje in dober sluh.

Montažer mora imeti brezhiben vid in sluh. Večino časa dela v temnih prostorih montirnice, kjer montira različne televizijske, video ali filmske zapise.

Opravljanje poklica lahko ovirajo: prizadet vid ali slabše razlikovanje barv, prizadet sluh, deformacije prstov in rok.

Interesi

Za delo v multimedijski produkciji sposobnosti in veselje do dela z ljudmi ter smisel za tehniko in umetniško produkcijo.

Montažer se zanima za zgodovino filma in medijskih praks kot tudi za sodobne prijeme na filmskem in likovnem področju. Je potrpežljiv in lahko dlje časa dela v temnih prostorih televizijskega studia ali laboratorija. Imeti mora posluh za skupinsko delo.

Zaradi hitrega razvoja tehnologije se mora nenehno izobraževati in pridobivati nove izkušnje. Za pridobitev teh izkušenj so potrebna dolga leta dela.

Za fotografa so pomembne lastnosti: natančnost in potrpežljivost, prilagodljivost, inventivnost in komunikativnost. Ima sposobnost ločevanja barv, vizualne predstave, smisel za barvne kombinacije in za kompozicijo slike.

Delo pri delodajalcu

Delo poteka na različnih lokacijah (TV, filmski, radijski in spletni studii, računalniške sobe, montažnice in prireditveni prostori) in v različnih delovnih pogojih. Dela v medijski produkciji so zelo raznolika, obremenitev je odvisna od konkretnih nalog. Zaradi dolgotrajnega dela v zaprtem temnem prostoru, kjer poteka montaža televizijskih prispevkov, je potrebna zaščita oči in krajši premori med delom.

Pri klasičnem postopku razvijanja fotografij je v stiku s kemikalijami, pri digitalnem pa upravlja in nastavlja računalniško vodene programe za izdelavo fotografij.

V primeru projektnega dela, je razpored dela določena z urnikom za celotno ekipo, ki sodeluje v projektu. Delo poteka v studiih in na terenu. Kadar ekipa dela na terenu so delovne razmere pogosto neugodne: vročina, mraz in prepih.Časovno delo lahko poteka od jutra do poznih večernih ur.