MODNI OBLIKOVALEC/OBLIKOVALKA

MODNI OBLIKOVALEC/OBLIKOVALKA

Uspešen modni oblikovalec/oblikovalka:

  • pozna klasične in sodobne metode vzorčenja ter klasične in sodobne postopke, materiale in orodja pri izdelavi oblačilnih predmetov ter možnosti njihove uporabe;
  • pozna različne vrste blaga in sodeluje z oblikovalci tekstila, poznati mora zgradbo oblačila, rezanje kroja in tehnične postopke, čeprav ni neposredno vključen v ta opravila;
  • oblikuje kolekcije tekstilij, oblačil in modnih dodatkov za različne potrebe;
  • pozna načine trženja ideje in prodor izdelkov ali kolekcije na tržišče;
  • pozna način usklajevanja trendov, ki jih prinaša moda z upoštevanjem tržnih podatkov o trgu, za katerega se kolekcija izdeluje;
  • si pridobi znanja za izdelavo kvalitetnih predstavitev svojih rešitev.

Zaposli se lahko kot del oblikovalske skupine v tekstilni industriji, se uveljavi kot samostojni oblikovalec/oblikovalka s svojo blagovno znamko ali postane stilist/stilistka javnih oseb, asistent/asistentka kostumografa na televiziji, pri filmu ali v gledališču, modni svetovalec/ssvetovalka v trgovski hiši na oddelkih s konfekcijsko in modnimi dodatki, modni ilustrator/ilustratorka ali modni svetovalec/svetovalka pri časopisu in reviji.

Možnosti nadaljnjega izobraževanja po poklicni maturi:

  • vpis na višje in strokovne šole;
  • z dodatnim petim predmetom splošne mature vpis na univerzitetni študij.

Psihofizične sposobnosti

Oseba naj ne bi imela alergij na različne materiale, ki jih uporablja pri delu. Tudi tisti, ki imajo težave s koncentracijo, bi ta poklic težko opravljali. Dobra psihofizična zmogljivost in zmožnost natančnega in podrobnega dela s posameznimi fazami oblikovanja, ki združene v celoto privedejo do želenega modnega izdelka. Bistro oko, ročne spretnosti, nadarjenost za risanje.

Interesi

Komunikativen, saj pri svojem delu sodeluje z različnimi ljudmi, s katerimi se mora znati pogovoriti o svojih idejah in o oblačilni podobi naročnika. Komunicira tako z naročnikom kot tudi s strokovnjaki različnih področij, s frizerjem, vizažistom, modnim oblikovalcem in šiviljo. Ker sodeluje z različnimi ljudmi, je prilagodljiv, vztrajen in pripravljen sprejemati kompromise. Pomemben je njegov čut za estetiko in senzibilnost. Biti mora kreativen, ustvarjalen, z dobro razvito domišljijo in tudi samoiniciativen, discipliniran in natančen.

Delo pri delodajalcu

Delo  v različnih vremenskih razmerah in v različnih časovnih okvirjih. Delo poteka tako na prostem kot v zaprtih prostorih. Naročnik pogosto potrebuje nasvet stilista takoj, tako da dela hitro, učinkovito in pod časovnim pritiskom. Njegov delovni čas ni ustaljen, običajno dela pogodbeno oziroma na posameznih projektih.