SVETOVALNA SLUŽBA

Šolska svetovalna delavka svetuje dijakom in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela, poklicnega svetovanja, razreševanja učnih, vzgojnih in čustvenih težav dijakov. Prav tako svetovalna delavka izvaja vpis novincev, sodeluje pri organizaciji preizkusov likovne nadarjenosti, koordinira delo z dijaki s posebnimi potrebami in sodeluje z zunanjimi institucijami, kamor se vključujejo naši dijaki. Temeljni cilj svetovalne službe je optimalni razvoj mladostnika ter podpora vsem sodelujočim v vzgojno-izobraževalnem procesu, da bi imeli vsi boljše pogoje in bolj spodbudno okolje.

 • Aleksandra Topolnik Slatinek, uni. dipl. prof. pedagogike
 • Za dijake programov Frizer, Frizerski tehnik PTI, Izdelovalec oblačil in Grafični operater ter osebne izobraževalne načrte 
 • Telefon: 02/330 28 13
 • E-pošta: aleksandra.topolnik.slatinek@ssom.si
 • Razpored predhodno nenapovedanih pogovornih ur ali telefonskih razgovorov za dijake in starše (uradne ure)
  od ponedeljka do petka od 11.00 do 12.00, sreda od 14.00 do 15.00.
 • Ana Fartely, koordinator za dijake s posebnimi potrebami 
 • Za dijake z odločbo o usmerjanju ZRSŠ (koordinatorica za dijake s posebnimi potrebami) in osebne izobraževalne načrte
 • Telefon: 02/330 28 05
 • E-pošta: ana.fartely@ssom.si
 • Uradne ure: od ponedeljka do petka od 11.00 do 12.00 (Razpored predhodno nenapovedanih pogovornih ur ali telefonskih razgovorov za dijake in starše (uradne ure).
 • Ana Vogrin, prof. soc. in ped.
 • Za dijake programov Medijski tehnik in Tehnik oblikovanja ter osebne izobraževalne načrte
 • Telefon: 02/330 28 06
 • E-pošta: ana.vogrin@ssom.si
 • Uradne ure: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 10.00 do 11.00, sreda od 13.30 – 14.30.