SVETOVALNA SLUŽBA

Šolska svetovalna delavka svetuje dijakom in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela, poklicnega svetovanja, razreševanja učnih, vzgojnih in čustvenih težav dijakov. Prav tako svetovalna delavka izvaja vpis novincev, sodeluje pri organizaciji preizkusov likovne nadarjenosti, koordinira delo z dijaki s posebnimi potrebami in sodeluje z zunanjimi institucijami, kamor se vključujejo naši dijaki. Temeljni cilj svetovalne službe je optimalni razvoj mladostnika ter podpora vsem sodelujočim v vzgojno-izobraževalnem procesu, da bi imeli vsi boljše pogoje in bolj spodbudno okolje.

 • Katja Kokol, univ. dipl. psih
 • Telefon: 02/330 28 06
 • E-pošta: katja.kokol@ssom.si
 • Razpored predhodno nenapovedanih pogovornih ur ali telefonskih razgovorov za dijake in starše (uradne ure)
  Od ponedeljka do petka od 11.00 do 12.00. Sreda od 15.00 do 16.00
 • Darja Kramberger, univ. dipl. psih. 
 • Telefon: 02/330 28 13
 • E-pošta: darja.kramberger@ssom.si
 • Razpored predhodno nenapovedanih pogovornih ur ali telefonskih razgovorov za dijake in starše (uradne ure)
  Od ponedeljka do četrtka od 11.00 do 12.00