SVETOVALNA SLUŽBA

Šolska svetovalna delavka svetuje dijakom in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela, poklicnega svetovanja, razreševanja učnih, vzgojnih in čustvenih težav dijakov. Prav tako svetovalna delavka izvaja vpis novincev, sodeluje pri organizaciji preizkusov likovne nadarjenosti, koordinira delo z dijaki s posebnimi potrebami in sodeluje z zunanjimi institucijami, kamor se vključujejo naši dijaki. Temeljni cilj svetovalne službe je optimalni razvoj mladostnika ter podpora vsem sodelujočim v vzgojno-izobraževalnem procesu, da bi imeli vsi boljše pogoje in bolj spodbudno okolje.

 • Aleksandra Topolnik Slatinek, uni. dilp. prof. pedagogike
 • Za dijake programov frizer in frizerski tehnik PTI in osebne izobraževalne načrte 
 • Telefon: 02/330-28-05
 • E-pošta: aleksandra.topolnik.slatinek@ssom.si
 • Razpored predhodno nenapovedanih pogovornih ur ali telefonskih razgovorov za dijake in starše (uradne ure)
  Od ponedeljka do petka od 11.00 do 12.00. Sreda od 14.00 do 15.00

 

 • Ana Fartely, koordinator za dijake s posebnimi potrebami 
 • Za dijake z odločbo o usmerjanju ZRSŠ (koordinatorica za dijake s posebnimi potrebami) 
 • Telefon: 02/330 28 05
 • E-pošta: ana.fartely@ssom.si
 • Uradne ure: Od ponedeljka do petka od 11.00 do 12.00 (Razpored predhodno nenapovedanih pogovornih ur ali telefonskih razgovorov za dijake in starše (uradne ure)