IZDELOVALEC/IZDELOVALKA OBLAČIL

Številne prodajne verige tekstilnih izdelkov, ki jih je prinesla globalizacija, je povzročila možnost nakupov enakih modnih oblačil po vsem svetu, hkrati pa uničila individualnost, unikatnost, kulturno modno posebnost in na koncu koncev, tudi zadrego dveh ljudi, ki se v istem prostoru znajdeta z enakim oblačilom ali modnim dodatkom.

Propad tekstilne industrije pri nas je poklic šivilje in krojača potisnil v ozadje, posledice le-tega pa je pomanjkanje delavcev na tem področju. Številna manjša podjetja v Sloveniji se ukvarjajo s krojenjem in šivanjem oblačil, predvsem naročnikov izven meja. Mnogi butiki spet odpirajo svoja vrata in z unikatnimi tekstilnimi izdelki domače proizvodnje privabljajo kupce. Popravljalnice pa se ukvarjajo popravljanjem oblačil, na katera nas vežejo ljubi spomini ali pa le udobje.

Izdelovalec/izdelovalka oblačil je prav to. Skici modnega oblikovalca da življenje. Iz kosa blaga naredi čudež, ki ga nosimo, v katerem se počutimo dobro, ki nas varuje, v katerem smo zadovoljni in posebni. Dodatno znanje krojenja in šivanja pa samo pomeni, da ni le oblačilo tisto, kar zna narediti, temveč tudi drugimi izdelki za (odeje, rjuhe, prti, zavese, vreče, torbe ipd.)

Dijak se dodatno izpopolnjuje še pri izbirnih vsebinah, v projektnih  tednih, na natečajih in tekmovanjih ter na strokovnih ekskurzijah.

Priporočeni pripomočki za bolj uspešno delo doma v času izobraževanja v programu izdelovalec/izdelovalka oblačil:

Računalnik, šivalni stroj, pribor za šivanje in krojenje.

Programsko orodje: Microsoft 365, Adobe (obvezen letni nakup šolske licence)

Kakšno je delo izdelovalca/izdelovalke oblačil?

Predvsem kroji in šiva obleke, perilo in druge tekstilne izdelke iz tkanin, pletenin ali vlaknovin, jih zna ustrezno in ekonomično negovati in vzdrževati. Pri tem pa zna rokovati s šiviljskimi stroji tako za domačo kot industrijsko rabo. Je podaljšana roka modnega oblikovalca, ki pozna materiale in zmožnost njihove uporabe.

Zakaj je program izdelovalec/izdelovalka oblačil tako privlačen?

Zato, ker je delo ustvarjalno, polno izzivov in iskanja rešitev. Običajno je razdeljeno na več faz: priprave krojenja, materialov, šablon in krojev, orodja in naprav, priprave in kompletiranje sestavnih delov in pomožnega materiala, ki jih je potrebno sestaviti v celoto. Poznavanje različnih strojev, nekaterih modernejših, digitaliziranih, pomeni tudi novo znanje in napredek v tehnologiji izdelave.

Krojenje ni več vezano samo na papir in škarje, digitalizacija je posegla tudi na to področje, kjer brez računalniškega znanja v programih za krojenje skorajda več ne gre.

Kjer pa se nekdo odloči za samostojno pot, pa jemanje mer, krojev in svetovanje strankam prinaša posebno zadovoljstvo in svojevrsten odnos, ki ga lahko splete le tisti, ki to zna.

Predmetnik

Izdelovalec oblačil-predmetnik

Kje se lahko izdelovalec/izdelovalka oblačil zaposli?

V podjetjih, kjer izdelujejo tekstilne izdelke; v gledališču:

  • kot šiviljec/šiviljka;
  • kot krojač/krojačica;
  • kot pomožni vzdrževalec/vzdrževalka tekstilj;
  • kot zdrževalec/vzdrževalka tekstilij;
  • kot kontrolor opravljenega dela.

Kot samostojni obrtnik.

Vpisni pogojiuspešno končana osnovna šola ali programi nižjega poklicnega izobraževanja.

Čas izobraževanja: 3 leta

Pridobljena stopnja izobrazbe: IV. stopnja / EOK raven 3

Zaključek izobraževanja: ZAKLJUČNI IZPIT

Možnost  nadaljnjega izobraževanja po zaključnem izpitu:

  • vpis v PTI program ustvarjalec modnih oblačil;
  • vpis v PTI programe z opravljenimi diferencialnimi izpiti.

Psihofizične sposobnosti

Oster vid in izostren sluh, dobro razlikovanje barv, nians, črt in oblik. Imeti mora estetski čut, dober otip in splošno telesno spretnost, spretnost rok in nog, zlasti spretnost prstov. Poklic ni primeren za osebe z okvaro vida in hrbtenice.

Interesi

Zanimanje za novosti v stroki, kot so novi materiali, tehnološki postopki, stroji in naprave. Seznanja se z modnimi zahtevami. Za uspešno delo so potrebne lastnosti, kot so samodisciplina in odgovornost, urejenost, vestnost in natančnost, ekonomičnost in marljivost.

Delo pri delodajalcu

Delo krojenja in šivanja je normirano. Opravlja ga v opremljenih, ogrevanih in prezračevanih prostorih na ergonomsko oblikovanih vrtljivih stolih v prisiljeni, sklonjeni drži, medtem ko krojač dela pretežno stoje z veliko sklanjanja in pripogibanja. V zraku so lahko lebdeča vlakna. Zaščita: ravnanje po navodilih za varno delo, upoštevanje navodil za delo s stroji in napravami, uporaba zaščitnih oblačil in obutve, izvajanje telesnih vaj v zato predvidenih nekajminutnih odmorih.

UPORABNE POVEZAVE:

https://www.nok.si/

https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/

https://www.gov.si/teme/stopnje-in-ravni-visokosolske-izobrazbe/

https://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev/