PREDMETNIK IZDELOVALEC OBLAČIL

Izdelovalec oblačil-predmetnik

IZVEDBENI PREDMETNIK SPI, IZDELOVALEC OBLAČIL 2022/23 NOVI
Skupno število po katalogu Kreditne točke
P R E D M E T I
1. letnik 2. letnik 3. letnik
A – Splošno-izobraževalni predmeti
P1 Slovenščina (SLO) 213 12
P2 Prvi tuji jezik – angleščina 1 (ANJ1) 164 9
P2 Prvi tuji jezik – nemščina 1 (NEM1)
P3 Matematika (MAT) 213 12
P4 Umetnost 33 2
P5 Naravoslovje (NAR) 66 3
P5 Naravoslovje (NAR V) – 7 ur vaje
P6 Družboslovje (DRU) 132 6
P7 Športna vzgoja (ŠVZ) 164 7
Skupaj A 0 0 985 51
B – Strokovni moduli
M1 Osnove v tekstilstvu (OVT) 340 18
M2 Ženska in moška oblačila (ŽMO) 340 18
ŽMOp – praksa
M3 Otroška oblačila (OOB) – izbirno 170 9
OOBp – izbirno
M4 Športna oblačila (ŠOB) – izbirno 170 9
ŠOBp – praksa
M5 Krojaštvo – ženska oblačila (KROŽ) – izbirno 204 10
KROŽp – praksa
M6 Krojaštvo – moška oblačila (KROM) – izbirno 204 10
KROMp – praksa
M7 Nega in vzdrževanje (NVZ) – izbirno 204 10
NVZp – praksa
Skupaj B 1054 55
C – Praktično izobraževanje v šoli  
(v okviru strokovnih modulov)
Skupaj C 568 22
Č – Praktično izobraževanje v delovnem procesu (PUD) 912 36
Praktično usposabljanje z delom 3 tedne 5 tednov 18 tednov
D – Interesne dejavnosti 160 8
E – Odprti kurikul 606 28
Zaključni izpit 2
Št. tednov izobraževanja v šoli 33 33 16
Št. tednov PUD 3 3 18
Št. tednov interesnih dejavnosti 2 2 1
Skupno število tednov izobraževanja 38 38 35
Skupaj kreditnih točk 180 180
M3 Otroška oblačila (OOB)  ali M4 Športna oblačila (ŠOB)
M5 Krojaštvo – ženska oblačila (KROŽ) ali M6 Krojaštvo – moška oblačila (KROM) ali M7 Nega in vzdrževanje (NVZ)