NADARJENI DIJAKI

Koordinatorica dela z nadarjenimi dijaki je Darja Kramberger, univ. dipl. psih.

E-naslov: darja.kramberger@ssom.si

Telefonska številka: 02/330-28-13

Uradne ure: PON – ČET 11.00 – 12.00

Delo z nadarjenimi dijaki poteka v skladu s Konceptom vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki v srednjem izobraževanju. 

Po tem Konceptu so nadarjeni dijaki tisti otroci in mladostniki, ki so bodisi na predšolski stopnji bodisi v osnovni ali srednji šoli pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju in ki poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti.

Na šoli vsem dijakom, ki jih zanimajo dodatne aktivnosti, še posebej pa nadarjenim dijakom, ponujamo pester nabor dejavnosti na različnih področjih, na katerih želijo svoje znanje poglobiti in obogatiti. Kot šola smo vključeni tudi v Projekt RaST, ki ga izvaja II. gimnazija Maribor http://www.projekt-rast.si/.

Koristne povezave: