NADARJENI DIJAKI

Koordinatorica dela z nadarjenimi dijaki je Aleksandra Topolnik Slatinek, uni. dilp. prof. pedagogike

E-naslov:  aleksandra.topolnik.slatinek@ssom.si

Telefonska številka: 02/330-28-13

Uradne ure: PON – ČET 11.00 – 12.00

Delo z nadarjenimi dijaki poteka v skladu s Konceptom vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki v srednjem izobraževanju. 

Po tem Konceptu so nadarjeni dijaki tisti otroci in mladostniki, ki so bodisi na predšolski stopnji bodisi v osnovni ali srednji šoli pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju in ki poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti.

Koristne povezave: