ODRASLI

Na Srednji šoli za oblikovanje Maribor vpisujemo in izobražujemo v izrednem izobraževanju po naslednjih programih:

  • program srednjega poklicnega izobraževanja:  frizer;
  • program srednjega poklicnega izobraževanja izdelovalec oblačil:
  • program srednjega poklicnega izobraževanja grafični operater
  • program srednjega strokovnega izobraževanja: medijski tehnik in tehnik oblikovanja (modno in grafično oblikovanje ter oblikovanje uporabnih predmetov). 

Vsi navedeni programi so prenovljeni. V primeru vpisa v 1. letnik je možen vpis le v prenovljeni program. V vse tri programe se lahko vpišejo tako zunanji kandidati kot tudi nekdanji redni dijaki posameznega programa. Izredno izobraževanje je plačljivo (vpis, izpiti, konzultacije, šolnina).