NAGOVOR

Spremembe so del nas, del našega življenja, del življenja v šoli. Zaradi njih je vsak dan bolj pester, privlačen in zanimiv. Z vstopom v naše delovno okolje posameznik ne izbere le vsebine, ki jo prinašajo predpisani učni načrti, ampak dobi ljudi, učitelje, prijatelje, svetovalce.

Skozi leta, ki jih prebijemo skupaj, mladostnikov odnos do dela in vedenja dozori v odgovorna in spoštljiva dejanja, ustvarjalno oko postane kritično in strokovno. Z njim dozorijo njegovi starši, ki spoznajo, da je vsak posameznik kreator svojega življenja in da se na koncu vedno odloči sam.

Programi, med katerimi se lahko mladostniki in odrasli odločajo, ponujajo ustvarjalnost, pustijo domišljiji prosto pot, a hkrati zahtevajo natančnost, premišljenost in spretno roko, da nemogoče postane del nas, da je meja le neskončno nebo in da cilj najde svojo pot s pomočjo nas, ki vas spremljamo na tej poti.

Zato dobrodošli med nami, kjer se zgodovina, kultura, jezik, naravoslovje, umetnost, podjetnost, pogovor, nasvet, dobra volja in pozitivno razmišljanje prepletajo in odražajo v kreacijah, izdelkih in storitvah mladih, ki v času šolanja iščejo svoj prostor s svojo posebnostjo in edinstvenostjo, ki se razvijajo in pilijo in na koncu zablestijo v vsej svoji lepoti. Prav tako, kot se razvijamo mi s svežino novih značajev, ki že leta stopajo med nas in nas nehote vabijo v vrtinec iskanja – neprecenljivega in nedosegljivega.

Nadja Jager Popović

Ravnateljica SŠOM