Potek vpisa v 1. letnike Srednje šole za oblikovanje Maribor

Spoštovani bodoči dijaki in starši!

Trenutna situacija pomeni tudi nekatere spremembe v vpisnih postopkih v srednje šole, tako v načinu in rokih prijave kot tudi v rokih in načinu vpisa. V nadaljevanju se nahaja nekaj pomembnih podatkov in navodil.

Dodatna pojasnila za Preizkus likovne nadarjenosti

Izjava otroka pred udeležbo na preizkusu likovne nadarjenosti

Rok za prijave

Novi rok za prijave v srednje šole je 11. 5. 2020! Po tem roku bo na spletni strani šole objavljeno številčno stanje kandidatov in točkovni razpored. Na podlagi tega se boste lahko do 16. 6. 2020 odločali o morebitnih prenosih prijav.

Način prijave v srednjo šolo

Obrazec za prijavo za vpis v srednjo šolo lahko natisnete s spletne strani eUprave ali uporabite oranžen obrazec (verjetno ste ga že prejeli v OŠ). Zaradi trenutnih razmer na obrazcu ne potrebujete žiga in podpisa s strani odgovorne osebe na osnovni šoli, če to ni mogoče. Izpolnjeno in podpisano (s strani staršev in bodočega dijaka) prijavnico lahko pošljete po pošti na naslov Srednja šola za oblikovanje Maribor, Park mladih 8, 2000 Maribor ali skenirano oz. fotografirano po elektronski pošti na naslov ss.oblikovanje@ssom.si.

V kolikor ste prijavnico že oddali, seveda ni potrebno pošiljati nove.  Prijavnico je dovoljeno poslati na samo eno srednjo šolo.

Načini prenosa prijave

Če ste si premislili in želite prijavnico prenesti na drugo šolo, lahko na elektronski naslov katja.kokol@ssom.si pošljete podpisano izjavo, v kateri navedete naslednje podatke:

  • ime in priimek kandidata,
  • EMŠO kandidata,
  • program, v katerega ste trenutno prijavljenim
  • program in šolo, na katero želite prijavo prenesti.

Na podlagi takšne izjave bomo vašo prijavnico poslali na želeno šolo.

Preizkus likovne nadarjenosti

Preizkus likovne nadarjenosti za program tehnik oblikovanja bo potekal v torek, 2. 6. 2020 in v sredo, 3. 6. 2020. Zaradi trenutnih okoliščin bo nekoliko krajši, izvajali ga bomo v več skupinah in v skladu z navodili glede varnostnih ukrepov v času pandemije.

Za preizkus ni potrebno pošiljati nove prijavnice, velja ta, ki ste jo že oddali. V kolikor prijavnice niste oddali, jo najdete na spletni strani šole pod rubriko VPIS.

V prihodnjih dneh bomo vsem prijavljenim poslali vabilo na preizkus z natančnejšimi navodili, potekom in seznamom potrebnih pripomočkov. Zaradi organizacije vas naprošamo, da sporočite, v kolikor se preizkusa ne boste udeležili do 15. 5. 2020.

Rezultati preizkusa

Vpisni postopek v srednjo šolo

Zaradi spremenjenih prijavnih rokov bo prišlo tudi do zamika pri prvem in drugem krogu vpisnega postopka. Vabilo na vpis vam bomo tako poslali najkasneje do 24. 6. 2020. V vabilu boste prejeli natančne informacije glede posredovanja vpisne dokumentacije in druge pomembne informacije za uspešen pričetek šolanja pri nas. Prvi krog vpisnega postopka bo potekal med 30. 6. in 6. 7. 2020. Temu sledi drugi krog vpisnega postopka, ki se bo zaključil do 16. 7. 2020.

Želimo vam uspešen vpisni postopek!

Katja Kokol, šolska svetovalna delavka

Prijava_za_vpis_v_sredno_solo[10021]

V nadaljevanju se nahajajo pomembne informacije o vpisu na Srednjo šolo za oblikovanje Maribor. V kolikor razmišljate o vpisu na našo šolo, vam jih priporočamo v branje.

Za morebitna dodatna vprašanja vam je na voljo šolska svetovalna delavka Katja Kokol na elektronskem naslovu katja.kokol@ssom.si ali telefonski številki 02/330-28-06. Po predhodnem dogovoru se lahko srečamo tudi osebno.

Pomembne povezave