PREIZKUS LIKOVNE NADARJENOSTI TEHNIK OBLIKOVANJA

Za vpis v program tehnik oblikovanja je obvezen tudi opravljen preizkus likovne nadarjenosti. Preizkus mora bodoči dijak opraviti na Srednji šoli za oblikovanje Maribor in velja eno šolsko leto.

Na preizkus se kandidati prijavijo s prijavnico, ki jo morajo oddati najkasneje v roku, določenem z rokovnikom.

Preizkus je sestavljen iz štirih delov:

  • risanje po modelu,
  • preizkus likovne ustvarjalnosti,
  • ploskovno-barvni preizkus,
  • konstrukcijsko-prostorski preizkus.

Material:

Kandidati morajo s seboj prinesti svinčnike različnih trdot (npr. HB, 3B, 6B), pet risalnih listov formata A3, pet šeleshamer papirjev formata A3, radirko, šilček, lepilni trak, tempera barve, čopiče, paleto ali podlago za mešanje barv, posodo za vodo, krpico, škarje in/ali tapetniški nož, lepilo, trikotnik in šestilo.

Poteka vsako leto marca, v rokih, določenih z rokovnikom za vpis v srednje šole, in skladno z vsakoletnim razpisom za vpis. Več o preizkusu lahko preberete tudi v Pravilniku opravljanja preizkusa likovne nadarjenosti na Srednji šoli za oblikovanje Maribor.