ROKOVNIK ZA VPIS 2021/22

12. in 13. 2. 2021 Informativni dan
4. 3. 2021 Zadnji rok za prijavo na preizkus likovne nadarjenosti
2. 4. 2021 Zadnji rok za oddajo prijave za vpis v 1. letnik
8. 4. 2021 Objava številčnega stanja prijav (spletna stran šole)
12. 3. 2021 Preizkus likovne nadarjenosti za program tehnik oblikovanja
22. 4. 2021 Zadnji rok za prenose prijav
23. 4. 2021 Objava številčnega stanja prijav (spletna stran šole)
27. 5. 2021 Rok za obveščanje prijavljenih kandidatov o poteku vpisa
16. 6. – 21. 6. 2021 Izvedba 1. kroga vpisnega postopka
21. 6. 2021 Objava rezultatov 1. kroga
24. 6. 2021 Zadnji rok za prijavo nesprejetih kandidatov v 2. krog izbirnega postopka
29. 6. 2021 Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
30. 6. 2021 Zadnji rok za vpis kandidatov, sprejetih v 2. krogu vpisnega postopka