ROKOVNIK ZA VPIS 2021/22

11. in 12. 2. 2022 Informativni dan
2. 3. 2022 Zadnji rok za prijavo na preizkus likovne nadarjenosti
18. 3. 2022 Preizkus likovne nadarjenosti za program tehnik oblikovanja
4. 4. 2022 Zadnji rok za oddajo prijave za vpis v 1. letnik
8. 4. 2022 Objava številčnega stanja prijav (spletna stran šole)
25. 4. 2022 Zadnji rok za prenose prijav
26. 4. 2022 Objava številčnega stanja prijav (spletna stran šole)
27. 5. 2022 Rok za obveščanje prijavljenih kandidatov o poteku vpisa
16. 6. – 21. 6. 2022 Izvedba 1. kroga vpisnega postopka
21. 6. 2022 Objava rezultatov 1. kroga
24. 6. 2022 Zadnji rok za prijavo nesprejetih kandidatov v 2. krog izbirnega postopka
30. 6. 2022 Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
1. 7. 2022 Zadnji rok za vpis kandidatov, sprejetih v 2. krogu vpisnega postopka