ROKOVNIK ZA VPIS 2023/24

17. in 18. 2. 2023 Informativni dan
2. 3. 2023 Zadnji rok za prijavo na preizkus likovne nadarjenosti
11. 3. 2023 Preizkus likovne nadarjenosti za program tehnik oblikovanja
3. 4. 2023 Zadnji rok za oddajo prijave za vpis v 1. letnik
7. 4. 2023 Objava številčnega stanja prijav (spletna stran šole)
24. 4. 2023 Prenosi prijav
25. 4. 2023 Objava številčnega stanja prijav (spletna stran šole)
29. 5. 2023 Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa
16. 6. – 21. 6. 2023 Prinašanje vpisne dokumentacije
21. 6. 2023 Objava rezultatov 1. kroga
23. 6. 2023 Zadnji rok za prijavo nesprejetih kandidatov v 2. krog izbirnega postopka
29. 6. 2023 Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
30. 6. 2023 Zadnji rok za vpis kandidatov, sprejetih v 2. krogu vpisnega postopka