ROKOVNIK ZA VPIS 2020/21

14. in 15. 2. 2020 Informativni dan
4. 3. 2020 Zadnji rok za prijavo na preizkus likovne nadarjenosti
11. 5. 2020 Zadnji rok za oddajo prijave za vpis v 1. letnik
20. 5. 2020 Objava številčnega stanja prijav (spletna stran šole)
2. in 3. 6. 2020 Preizkus likovne nadarjenosti
16. 6. 2020 Zadnji rok za prenose prijav
17. 6. 2020 Objava številčnega stanja prijav (spletna stran šole)
24. 6. 2020 Rok za obveščanje prijavljenih kandidatov o poteku vpisa
30. 6. – 6. 7. 2020 Izvedba 1. kroga vpisnega postopka
6. 7. 2020 Objava rezultatov 1. kroga
9. 7. 2020 Zadnji rok za prijavo nesprejetih kandidatov v 2. krog izbirnega postopka
14. 7. 2020 Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
16. 7. 2020 Zadnji rok za vpis kandidatov sprejetih v 2. krogu vpisnega postopka