ROKOVNIK ZA VPIS 2024/25

15. 1. 2024 Razpis za vpis v SŠ
16. 2. in 17. 2. 2024 INFORMATIVNI DAN
4. 3. 2024 Zadnji rok za prijavo na preizkus likovne nadarjenosti
16. 3. 2024 Preizkus likovne nadarjenosti za program Tehnik oblikovanja
28. 3. 2024 Objava rezultatov Preizkusa likovne nadarjenosti na spletni strani šole
2. 4. 2024 Zadnji rok za oddajo prijave za vpis v 1. letnik
8. 4. 2024 do 16.00 Objava številčnega stanja prijav (spletna stran MIZŠ)
23. 4. 2024  do 14.00 Zadnji rok za prenos prijave na drugo šolo
24. 5. 2024 Objava omejitev vpisa (spletna stran šole in MIZŠ)
29. 5. 2024 Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa
Med 17. in 21. 6. 2024 do 14.00 Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka
21. 6. 2024 do 15.00 Objava rezultatov 1. kroga in obveščanje kandidatov, ki niso bili uspešni z možnostmi v 2. krogu ter objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka
26. 6. 2024 do 15.00 Rok za prijavo kandidatov za 2. krog izbirnega postopka (samo neizbrani v 1. krogu)
2. 7. 2024 do 15.00 Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka (spletna stran šole)
3. 7. 2024 do 14.00 Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
4. 7. 2024 do 15.00 Objava še prostih mest za vpis (spletna stran MIZŠ)
 30. 8. 2024 Vpis na še prosta mesta