PROGRAM TEHNIK OBLIKOVANJA

Štiriletni izobraževalni program vsebuje obvezne splošne predmete in veliko strokovnih. Pri predmetu oblikovanja dijaki spoznavajo načine in pristope k ustvarjanju, učijo se uporabljati različne oblikovalske pripomočke in orodja.

Pri praktičnem pouku ob pomoči učitelja razvijajo svoje ideje in rešujejo  naloge s področja modnega in grafičnega oblikovanja ter oblikovanja uporabnih predmetov. Spoznavajo različne tehnike in orodja. V delavnicah izdelujejo  modele v obliki projektnega dela oziroma naloge s področja vizualnih komunikacij.

Tri ure študijskega risanja na teden, likovna teorija z vajami in umetnostna zgodovina  dodatno prispevajo k širši razgledanosti dijaka ter uspešno dopolnjujejo strokovna področja.

Ob naštetem se lahko dijak dodatno izpopolnjuje še pri izbirnih vsebinah, v projektnih  tednih, na natečajih in tekmovanjih ter na strokovnih ekskurzijah.

Vpisni pogoji:

  • uspešno končana osnovna šola ali programi nižjega poklicnega izobraževanja,
  • uspešno opravljen preizkus likovne nadarjenosti.

Čas izobraževanja: 4 leta

Zaključek izobraževanja: POKLICNA MATURA