PREDMETNIK TEHNIK OBLIKOVANJA

Tehnik oblikovanja – predmetnik

IZVEDBENI PREDMETNIK TEHNIK OBLIKOVANJA 
Število ur po katalogu Število kreditnih točk
P R E D M E T I
1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
A – Splošno-izobraževalni predmeti
P1 Slovenščina (SLO) 476 24
P2 Tuji jezik (ANJ1, NEM1) 408 20
P3 Matematika (MAT) 374 19
P4 Zgodovina (ZGO) 102 5
P5 Geografija (GEO) 68 3
P6 Sociologija (SOC) 68 3
P7 Fizika (FIZ) 68 3
P8 Kemija (KEM) 68 3
P9 Biologija (BIO) 68 3
P10 Športna vzgoja (ŠVZ) 340 14
ŠVZ 1. ura 3.l (CSD), 4.l (ples + ostalo)*
Skupaj A 2040 97
B – Strokovni moduli
M1 Umetnostna zgodovina (UZG) 204 10
M2 Risanje (RIS) 442 20
Risanje – psihologija
M3 Podjetništvo in trženje (PIT) 68 3
M4 Likovna teorija  (LIT) – grafični oblikovalec (skupine izm. na poll. LIT-RAČ) 272 12
M5 Grafično oblikovanje (GOB) – grafični oblikovalec 1021 48
M5 GOBp
M6 Predstavitvene tehnike (PRTp) – obl. up. predmetov 272 12
M7 Oblikovanje uporabnih predmetov (OUP) – obl. up. predmetov 1021 48
M7 OUPp
M8 Konstrukcija in modeliranje (KIM)  – modni oblikovalec 272 12
M8 KIMp – RAČ
M9 Modno oblikovanje (MOB) – modni oblikovalec 1021 48
M9 MOBp
Skupaj B 2007 93
C – Praktično izobraževanje v šoli
(v okviru strokovnih modulov)
Skupaj C 408
Č – Praktično izobraževanje v delovnem procesu (PUD) 152 7
Praktično usposabljanje z delom 2 tedna 2 tedna
D – Interesne dejavnosti (ID) 352 15
E – Odprti kurikul 476 24
Poklicna matura (izdelek oz. storitev z zagovorom) 4
Št. tednov izobraževanja v šoli 35 33 33 34 135
Št. tednov PUD 0 2 2 0 4
Št. tednov drugih oblik vzg.-izob. Dela 0 0 0 0 11
Skupno število tednov izobraževanja 35 33 33 34
Skupno število kreditnih točk (KT) 240 240
Psihologija je integrirana v vsebinske sklope: RIS, LIT, OUP, MOB. 
Informatika je integrirana v vsebinske sklope: LIT, PRT, KIM. 
Dijak izbere vsebinske sklope za eno od področij: GOB, OUP, MOB.