DIJAŠKA SKUPNOST

Dijaška skupnost Srednje šole za oblikovanje Maribor je skupnost predstavnikov dijakov iz vsakega oddelka šole. Predstavniki dijakov so prisotni na sestankih DS, kjer podajo svoje mnenje in mnenje oddelkov, hkrati pa prenašajo informacije sošolcem.

Namen in cilji dijaške skupnosti Srednje šole za oblikovanje Maribor:

  • dijake seznaniti z vsemi novicami v zvezi z dogajanjem na šoli,
  • vzpodbujanje sodelovanja med dijaki in profesorji,
  • ustvariti prijetno šolo za vse dijake, profesorje in obiskovalce šole,
  • razvijanje sposobnosti in spretnosti dijakov,
  • nadzorovanje, preprečevanje in usmerjanje dijakov po in med šolanjem,
  • pomoč socialno ogroženim dijakom.

Organizacija in izvedba dobrodelnega bazarja

Na dobrodelnem bazarju člani dijaške skupnosti in drugi dijaki prodajajo izdelke dijakov in profesorjev. Na bazarju se tako prodajajo objemi, piškoti, tiskovine, slike, voščilnice, fotografije, novoletni okraski, tekstilni izdelki, frizerske storitve ipd., skratka, vse, kar izdelajo spretni prsti naših dijakov. Bazar poteka v šolski avli na izbrani dan v letu, celotni izkupiček prodaje pa podarimo šolskemu skladu.