DIJAŠKA SKUPNOST

Dijaška skupnost Srednje šole za oblikovanje Maribor je organizacija dijakov, v kateri je iz vsakega razreda na šoli en dijak. Ti dijaki pomagajo pri izvajanju projektov v sklopu šole, več projektov pa organizirajo sami.

Namen in cilji dijaške skupnosti srednje šole za oblikovanje Maribor:

  • dijake seznaniti z vsemi novicami v zvezi z dogajanjem na šoli,
  • vzpodbujanje sodelovanja med dijaki in profesorji,
  • ustvariti prijetno šolo za vse dijake, profesorje in obiskovalce šole,
  • razvijanje sposobnosti in spretnosti dijakov,
  • nadzorovanje, preprečevanje in usmerjanje dijakov po in med šolanjem,
  • pomoč socialno ogroženim dijakom.

Organizacija in izvedba dobrodelnega bazarja

Na dobrodelnem bazarju člani dijaške skupnosti in drugi dijaki prodajajo izdelke dijakov in profesorjev. Na bazarju se tako prodajajo objemi, piškoti, tiskovine, slike, voščilnice, fotografije, novoletni okraski, tekstilni izdelki, frizerske storitve, …, skratka, vse, kar izdelajo spretni prsti naših dijakov. Bazar poteka v šolski avli na izbrani dan v letu, celotni izkupiček prodaje pa podarimo šolskemu skladu.