Srednja šola za oblikovanje Maribor se zavezuje, da bo omogočal dostopnost spletišča www.ssom.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče www.ssom.si.

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
 • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
 • omogočeno je spreminjanje tipa pisav in velikosti fontov,
 • omogočeno je ustavljanje premikov,
 • omogočeno je podčrtovanje povezav,
 • omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom.

Stopnja skladnosti

Spletišče Srednje šole za oblikovanje Maribor www.ssom.si je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča www.ssom.si nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.
Primeri takih vsebin so:

 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
 • programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila),
 • različne kompleksne tabele s podatki,
 • organigram,
 • vsebina v formatih, ki zahteva prenos in uporabo namenskih aplikacij.

Priprava izjave o dostopnosti

 • Ta izjava je bila pripravljena 4. januar 2021 na podlagi samoocene.
 • Izjava je bila nazadnje pregledana 20. aprila 2023.

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi zelo pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletišču www.ssom.si kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.,

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po elektronski pošti na naslov info@ssom.si.

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.