Seznam učbenikov – učbeniški sklad 2024/2025

Informacije o ostalih pripomočkih in potrebščinah poda učitelj predmeta 1. šolsko uro.

Učbenike lahko naročite tudi na spletni strani:

Kopija nova

Kopija nova – učbeniki 2023-24

Mladinska knjiga

Mladinska knjiga

oz. pri ostalih ponudnikih učbenikov in delovnih zvezkov.