PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM (PUD)

Terminski plan PUD-a 2023/2024

ODDELKI Št. ur TERMIN ODDAJA

DOKUMENTACIJE

1. letnik FRIZER (1. aF, 1. bF,

1. cF, 1. dF) – strnjeno v II. polletju

114 ur 27. 5. 2024 – 14. 6. 2024 17. 6. 2024
2. letnik FRIZER (2. aF, 2. bF) – PONEDELJEK 180 ur 6. 11. 2023 – 17. 6. 2024 18. 6. 2024
2. letnik FRIZER (2. cF, 2. dF) -PETEK 180 ur 10. 11. 2023 – 21. 6. 2024 18. 6. 2024
3. letnik FRIZER

I. polletje strnjeno (3. aF, 3. bF)

II. polletje strnjeno (3. cF)

684 ur 5. 9. 2023 – 15. 1. 2024

15. 1. 2024-  21. 5. 2024

16. 1. 2024

20. 5. 2024

1. letnik IZDELOVALEC OBLAČIL, GRAFIČNI OPERATER  (1. aIG) – strnjeno v II. polletju 114 ur 27. 5. 2024 – 14. 6. 2024 17. 6. 2024
2. letnik IZDELOVALEC OBLAČIL, GRAFIČNI OPERATER  (2. aIG) – strnjeno v II. polletju 190 ur 13. 5. 2024 – 14. 6. 2024 17. 6. 2024
2. in 3. letnik

MEDIJSKI TEHNIK,

TEHNIK OBLIKOVANJA – strnjeno v II. polletju

76 + 76 ur 3. 6. 2023 – 14. 6. 2024 17. 6. 2024
4. letnik FRIZERSKI TEHNIK  – strnjeno v II. polletju 190 ur 13. 5. 2024 – 14. 6. 2024 17. 6. 2024