PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

Termini izvajanja PUD-a v šolskem letu 2019/20

SKLEP O PRIZNAVANJU PUD-a 2019/20

Sklep PUD za tehnik oblikovanja in medijski tehnik

Sklep PUD za frizerje

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: FRIZER
Poklicna izobrazba: frizer /frizerka 

V skladu s 7. členom Pogodbe o skupnem izvajanju praktičnega usposabljanja z delom so dijaki dolžni oddati dokumentacijo v zvezi z opravljenim delom:

Dijaki 3. letnika programa frizer vračajo dokumentacijo za PUD  v času priprav (skupaj z učbeniki) v knjižnico po urniku za priprave (med 18. in 21. majem 2020):

V mapi mora biti speta naslednja dokumentacija:

 • dnevniki (25),
 • evidenčni list (623 opravljenih ur PUD-a),
 • zaključno poročilo in
 • potrdilo o opravljenem PUD-u (PRILOŽENO V MAPI).

Vsa dokumentacija mora biti podpisana (delodajalec, starši, dijak) in žigosana  (žig delodajalca).

VRAČANJE UČBENIKOV in DOKUMENTACIJE ZA PUD 1. in 2. LETNIK FRIZER (1)

Dijaki 2. letnika programa frizer vračajo dokumentacijo za PUD med 9. in 12. junijem 2020 v knjižnico.

V mapi mora biti speta naslednja dokumentacija:

 • dnevniki (23),
 • evidenčni list (141 opravljenih ur PUD-a),
 • zaključno poročilo in
 • potrdilo o opravljenem PUD-u (PRILOŽENO V MAPI).

Vsa dokumentacija mora biti podpisana (delodajalec, starši, dijak) in žigosana  (žig delodajalca).

Dijaki 1. letnika programa frizer vračajo dokumentacijo za PUD med 9. in 12. junijem 2020 v knjižnico.

V mapi mora biti speta naslednja dokumentacija:

 • dnevniki (7),
 • evidenčni list (42 opravljenih ur PUD-a),
 • zaključno poročilo in
 • potrdilo o opravljenem PUD-u (PRILOŽENO V MAPI).

Vsa dokumentacija mora biti podpisana (delodajalec, starši, dijak) in žigosana  (žig delodajalca).

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: MEDIJSKI TEHNIK
Strokovna izobrazba: medijski tehnik/ medijska tehnica

ODDELKI ŠT. UR TERMIN ODDAJA DOKUMENTACIJE
2. letnik (2.aMT, 2.bMT) 76  2019/20 – priznano
3. letnik (3.aMT, 3.bMT) 76 2019/20 – priznano

Izobraževalni program: TEHNIK OBLIKOVANJA
Strokovna izobrazba: tehnik oblikovanja/tehnica oblikovanja

ODDELKI ŠT. UR TERMIN ODDAJA DOKUMENTACIJE
2. letnik (2.aMOUP, 2.bGO) 76 2019/20 – priznano
3. letnik (3.aMOUP, 3.bGO) 76 2019/20 – priznano

Podrobnejše informacije o poteku PUD-a prejmejo dijaki na srečanju z organizatorico PUD-a, ga. Tatjano Rupreht.