PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM (PUD)

Termini izvajanja PUD-a v šolskem letu 2022/23

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: FRIZER
Poklicna izobrazba: frizer/frizerka

POMEMBNO OBVESTILO

V razmerah, povezanih s covid-19,  delodajalec upošteva priporočila NIJZ za posamezno stroko in ukrepe vlade.

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE – SPI

Izobraževalni program: FRIZER
Poklicna izobrazba: frizer/frizerka

ODDELKI Št. ur TERMIN ODDAJA

DOKUMENTACIJE

3. letnik FRIZER

(3.aF, 3.bF, 3.cF, 3.dF)

I. polletje strnjeno

II. polletje ob petkih

684 ur 19. 9. 2022 – 13. 1. 2023

20. 1. 2023 – 19. 5. 2023 (PETEK)

15. 5. 2023
1. letnik FRIZER (1.aF, 1.bF) 114 ur 16. 1. 2023 – 19. 6. 2023 (PONEDELJEK) 20. 6. 20223
1. letnik FRIZER (1.cF, 1.dF) 114 ur 20. 1. 2023 – 16. 6. 2023 (PETEK) 19. 6. 2023
2. letnik FRIZER (2.aF, 2.bF) 180 ur 5. 9. 2022 – 19. 6. 2023 (PONEDELJEK) 20. 6. 2023
2. letnik FRIZER (2.cF) 180 ur 9. 9. 2022 – 16. 6. 2023 (PETEK) 19. 6. 2023

TERMINI PUD-a

Izobraževalni program: GRAFIČNI OPERATER
Poklicna izobrazba: grafični operater/grafična operaterka

TERMINI PUD-a

ODDELKI Št. ur TERMIN ODDAJA

DOKUMENTACIJE

1. letnik GRAFIČNI OPERATER  (1.aGO) 114 ur 29. 5. 2023 – 16. 6. 2023 19. 6. 2023

Izobraževalni program: IZDELOVALEC OBLAČIL
Poklicna izobrazba: izdelovalec oblačil/izdelovalka oblačil

ODDELKI Št. ur TERMIN ODDAJA

DOKUMENTACIJE

1. letnik IZDELOVALEC OBLAČIL (1.aIZO) 114 ur 29. 5. 2023 – 16. 6. 2023 19. 6. 2023

ODDAJANJE DOKUMENTACIJE

V skladu s 7. členom Pogodbe o skupnem izvajanju praktičnega usposabljanja z delom so dijaki dolžni oddati dokumentacijo v zvezi z opravljenim delom v določenem terminu.

V mapi mora biti speta naslednja dokumentacija:

 • dnevniki;
 • evidenčni list;
 • zaključno poročilo in
 • potrdilo o opravljenem PUD-u (PRILOŽENO V MAPI).

Vsa dokumentacija mora biti podpisana (delodajalec, starši, dijak) in žigosana  (žig delodajalca).

ODDAJANJE DOKUMENTACIJE ZA PUD za 3. letnik FRIZER – razpored

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE -SSI

Izobraževalni program: MEDIJSKI TEHNIK
Strokovna izobrazba: medijski tehnik/medijska tehnica

ODDELKI ŠT. UR TERMIN ODDAJA DOKUMENTACIJE
2. letnik (2.aMT, 2.bMT) 76       5. 6. 2023 – 16. 6. 2023 19. junij 2023
3. letnik (3.aMT, 3.bMT) 76

5. 6. 2023 – 16. 6. 2023

19. junij 2023

Izobraževalni program: TEHNIK OBLIKOVANJA
Strokovna izobrazba: tehnik oblikovanja/tehnica oblikovanja

ODDELKI ŠT. UR TERMIN ODDAJA DOKUMENTACIJE
2. letnik (2.aMOUP, 2.bGO)     76     5. 6. 2023 – 16. 6. 2023 19. junij 2023
3. letnik (3.aMOUP, 3.bGO) 76     5. 6. 2023 – 16. 6. 2023 19. junij 2023

ODDAJANJE DOKUMENTACIJE

V skladu s 7. členom Pogodbe o skupnem izvajanju praktičnega usposabljanja z delom so dijaki dolžni oddati dokumentacijo v zvezi z opravljenim delom v določenem terminu.

V mapi mora biti speta naslednja dokumentacija:

 • poročilo;
 • evidenčni list in
 • potrdilo o opravljenem PUD-u (PRILOŽENO V MAPI).

Vsa dokumentacija mora biti podpisana (delodajalec, starši, dijak) in žigosana  (žig delodajalca).

Izobraževalni program: FRIZERSKI TEHNIK – PTI
Strokovna izobrazba: frizerski tehnik/frizerska tehnica

ODDELKI ŠT. UR TERMIN ODDAJA DOKUMENTACIJE
4. letnik (4.aFT)     190     13. 2. 2023 – 17. 3. 2023 27. marec 2023

ODDAJANJE DOKUMENTACIJE

V skladu s 7. členom Pogodbe o skupnem izvajanju praktičnega usposabljanja z delom so dijaki dolžni oddati dokumentacijo v zvezi z opravljenim delom v določenem terminu.

V mapi mora biti speta naslednja dokumentacija:

 • dnevniki;
 • evidenčni list;
 • zaključno poročilo in
 • potrdilo o opravljenem PUD-u (PRILOŽENO V MAPI).

Vsa dokumentacija mora biti podpisana (delodajalec, starši, dijak) in žigosana  (žig delodajalca).

Podrobnejše informacije o poteku PUD-a prejmejo dijaki na srečanju z organizatorico PUD-a, go. Tatjano Rupreht.