PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM (PUD)

Termini izvajanja PUD-a v šolskem letu 2021/22

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: FRIZER
Poklicna izobrazba: frizer/frizerka

POMEMBNO OBVESTILO

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je izdalo  OKROŽNICO  v zvezi z začasnim izvajanjem vzgojno-izobraževalne dejavnosti na daljavo, citiram:

»Dijaki, ki so že na praktičnem usposabljanju z delom, ga še naprej izvajajo v skladu z navodili in ukrepi delodajalca. Enako velja za dijake, ki bi v tem času začeli z izvajanjem praktičnega usposabljanja z delom. Če delodajalec tega ne bo zagotavljal in sprejemal dijakov, se opravljanje praktičnega usposabljanja z delom preloži na kasnejši datum.«

V razmerah, povezanih s covid-19,  delodajalec upošteva priporočila NIJZ za posamezno stroko in ukrepe vlade.

ODDAJANJE DOKUMENTACIJE

V skladu s 7. členom Pogodbe o skupnem izvajanju praktičnega usposabljanja z delom so dijaki dolžni oddati dokumentacijo v zvezi z opravljenim delom:

Dijaki 3. letnika programa frizer vračajo dokumentacijo za PUD 16. 5. 2022  v pisarni organizatorice PUD-a.

V mapi mora biti speta naslednja dokumentacija:

 • dnevniki
 • evidenčni list
 • zaključno poročilo in
 • potrdilo o opravljenem PUD-u (PRILOŽENO V MAPI).

Vsa dokumentacija mora biti podpisana (delodajalec, starši, dijak) in žigosana  (žig delodajalca).

Dijaki 2. letnika programa frizer vračajo dokumentacijo za PUD  20. 6. 2022 (2.cF, 2.dF) in 21. 6. 2022 (2.aF, 2.bF) v pisarni organizatorice PUD-a.

V mapi mora biti speta naslednja dokumentacija:

 • dnevniki,
 • evidenčni list,
 • zaključno poročilo in
 • potrdilo o opravljenem PUD-u (PRILOŽENO V MAPI).

Vsa dokumentacija mora biti podpisana (delodajalec, starši, dijak) in žigosana  (žig delodajalca).

Dijaki 1. letnika programa frizer vračajo dokumentacijo za PUD 20. 6. 2022 (1.cF, 1.dF) in 21. 6. 2022 (1.aF, 1.bF) v pisarni organizatorice PUD-a.

V mapi mora biti speta naslednja dokumentacija:

 • dnevniki,
 • evidenčni list,
 • zaključno poročilo in
 • potrdilo o opravljenem PUD-u (PRILOŽENO V MAPI).

Vsa dokumentacija mora biti podpisana (delodajalec, starši, dijak) in žigosana  (žig delodajalca).

TERMINI PUD-a

ODDELKI 7,6 ur/dan TERMIN ODDAJA

DOKUMENTACIJE

3. letnik FRIZER

(3.aF, 3.bF, 3.cF, 3.dF)

I. polletje strnjeno

II. polletje ob petkih

684 ur

(90 dni, 18 tednov)

13. 9. 2021 – 14. 1. 2022

21. 1. 2022 – 13. 5. 2022 (PETEK)

16. 5. 2022
1. letnik FRIZER (1.aF, 1.bF) 114 ur

(15 dni, 3 tedni)

17. 1. 2022 – 20. 6. 2022 (PONEDELJEK) 21. 6. 2022
1. letnik FRIZER (1.cF, 1.dF) 114 ur

(15 dni, 3 tedni)

21. 1. 2022 – 17. 6. 2022 (PETEK) 20. 6. 2022
2. letnik FRIZER (2.aF, 2.bF) 213 ur

(28 dni, 5, 6 tednov)

6. 9. 2021 – 20. 6. 2022 (PONEDELJEK) 21. 6. 2022
2. letnik FRIZER (2.cF, 2.dF) 213 ur

(28 dni, 5, 6 tednov)

3. 9. 2021 – 17. 6. 2022 (PETEK) 20. 6. 2022

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: MEDIJSKI TEHNIK
Strokovna izobrazba: medijski tehnik/medijska tehnica

ODDELKI ŠT. UR TERMIN ODDAJA DOKUMENTACIJE
2. letnik (2.aMT, 2.bMT) 76       6. 6. 2022 – 17. 6. 2022 20. junij 2022
3. letnik (3.aMT, 3.bMT) 76

6. 6. 2022 – 17. 6. 2022

20. junij 2022

Izobraževalni program: TEHNIK OBLIKOVANJA
Strokovna izobrazba: tehnik oblikovanja/tehnica oblikovanja

ODDELKI ŠT. UR TERMIN ODDAJA DOKUMENTACIJE
2. letnik (2.aMOUP, 2.bGO)     76     6. 6. 2022 – 17. 6. 2022 20. junij 2022
3. letnik (3.aMOUP, 3.bGO) 76

6. 6. 2022 – 17. 6. 2022

20. junij 2022

Podrobnejše informacije o poteku PUD-a prejmejo dijaki na srečanju z organizatorico PUD-a, go. Tatjano Rupreht.