PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM

Termini izvajanja PUD-a v šolskem letu 2019/20

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: FRIZER
Poklicna izobrazba: frizer /frizerka 

ODDELK ŠT. UR TERMIN ODDAJA DOKUMENTACIJE
1.  letnik (1.aF, 1.bF) 114 20. 1. 2020 – 1. 6. 2020 (PONEDELJEK) 5. 6. 2020
1. letnik (1.cF, 1.dF) 114 24. 1. 2020 – 29. 5. 2020 (PETEK) 4. 6. 2020
2. letnik (2.aF, 2.bF) 213 9. 9. 2019 – 25. 5. 2020 (PONEDELJEK) 1. 6. 2020
2. letnik (2.cF, 2.dF) 213 6. 9. 2019 – 22. 5. 2020 (PETEK) 29. 5. 2020
3. letnik FRIZER
(3.aF, 3.cF, 3.dF)
684
  1. 9. 2019 –
  2. 15. 1. 2020 (strnjeno)

17. 1. 2020 – 15. 5. 2020 (PETEK)

18. 5. 2020

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE:

Izobraževalni program: MEDIJSKI TEHNIK
Strokovna izobrazba: medijski tehnik/ medijska tehnica

ODDELKI ŠT. UR TERMIN ODDAJA DOKUMENTACIJE
2. letnik (2.aMT, 2.bMT) 76 1. 6. 2020 – 12. 6. 2020 15. 6. 2020
3. letnik (3.aMT, 3.bMT) 76 1. 6. 2020 – 12. 6. 2020 15. 6. 2020

Izobraževalni program: TEHNIK OBLIKOVANJA
Strokovna izobrazba: tehnik oblikovanja/tehnica oblikovanja

ODDELKI ŠT. UR TERMIN ODDAJA DOKUMENTACIJE
2. letnik (2.aMOUP, 2.bGO) 76 1. 6. 2020 – 12. 6. 2020 16. 6. 2020
3. letnik (3.aMOUP, 3.bGO) 76 1. 6. 2020 – 12. 6. 2020 16. 6. 2020

Podrobnejše informacije o poteku PUD-a prejmejo dijaki na srečanju z organizatorico PUD-a, ga. Tatjano Rupreht.