ZDRAVA ŠOLA IN DOBRO POČUTJE

Vsi dijaki in starši SŠOM ste prijazno vabljeni na predavanja, ki bodo potekala
vsak mesec. Vabilo na mesečno predavanje z vsebinskimi iztočnicami bo
objavljeno na spletni strani in oglasni deski šole teden dni pred predavanjem.

PREDAVANJA ZA DIJAKE IN STARŠE v šolskem letu 2022/2023

 

KAKO SI LAHKO MLADOSTNIKI SAMI POMAGAJO OB RAZLIČNIH STISKAH

https://www.nijz.si/sl/kako-si-lahko-mladostniki-sami-pomagajo-ob-razlicnih-stiskah