Predavanja za starše in dijake v šolskem letu 2019/2020

Vsi starši, dijaki, prijatelji in kolegi ste tudi v letošnjem šolskem letu prijazno vabljeni na predavanja, ki bodo potekala na SŠOM vsak mesec.

Vabilo na predavanje bo za vsak mesec objavljeno na spletni strani šole in na oglasni deski.

V kolikor želite odgovor na kakšno individualno vprašanje, ki se nanaša na temo predavanja, ga lahko pošljete na e-pošto predavateljice pred predavanjem.

Na pobudo in željo staršev bodo organizirane tudi delavnice (datumi in tema delavnice bodo javljeni v skladu z dogovorom).

Predavanja  bo izvajala prof. soc. Mojca Gornik Brodnjak.

Na posamezno predavanje se prijavite na e-naslov mojca.brodnjak@ssom.si.

PREDAVANJA DATUM IZVEDBE
Strahovi Četrtek (24. 10. 2019) ob 17.00
Žalost Sreda (27. 11. 2019) ob 17.00
Postavljanje meja, avtoriteta in spoštovanje Četrtek (19. 12. 2019) ob 17.00
Samopodoba in samospoštovanje mladih Sreda (29. 1. 2020) ob 17.00
Jeza in bes Četrtek (20. 2. 2020) ob 17.00
Sovraštvo in zavist Sreda (25. 3. 2020) ob 17.00
Drugačni, posebni, dragoceni Četrtek (23. 4. 2020) ob 17.00
Samota in osamljenost Sreda (27. 5. 2020) ob 17.00
Komunikacija in pasti v interpretaciji besedil PO DOGOVORU Z DIJAKI
Konfliktnost in asertivnost PO DOGOVORU Z DIJAKI