ZDRAVA ŠOLA IN DOBRO POČUTJE

Vsi dijaki in starši SŠOM ste prijazno vabljeni na predavanja, ki bodo potekala
vsak mesec. Vabilo na mesečno predavanje z vsebinskimi iztočnicami bo
objavljeno na spletni strani (novice) in oglasni deski šole teden dni pred predavanjem.