RODITELJSKI SESTANKI IN SKUPNE GOVORILNE URE

 

INDIVIDUALNE GOVORILNE URE 2023/24

GOVORILNE URE 2023/2024 II OCENJEVALNO OBDOBJE

RODITELJSKI SESTANKI 2023/2024

 

SEPTEMBER 2023

Sestanek v učilnicah po seznamu z razredniki.

SREDA, 6. 9. 2023, ob 16.30

1.aF, 1.bF, 1.cF, 1.dF, 1.aIG

SREDA, 6. 9. 2023, ob 17.30

1.aMOUP, 1.bGO, 1.aMT, 1.bMT   

ČETRTEK, 7. 9. 2023, ob 16.30

3.aF, 3.bF, 3.cF, 3.dF, 4.aMT, 4.bMT, 4.aMOUP, 4.bGO, 5.aFT

ČETRTEK, 7. 9. 2023, ob 17.30

2.aF, 2.bF, 2.cF, 2.aIG, 2.aMT, 2.bMT, 2.aMOUP, 2.bGO, 3.aMT, 3.bMT, 3.aMOUP, 3.bGO, 4.aFT

 

JANUAR, FEBRUAR 2024

SKUPNI RODITELJSKI SESTANKI

  1. letnik FRIZER

      9. 1. 2024, ob 17.00 v veliki predavalnici (1.aF, 1.bF), in nadaljevanje v razredih.

      9. 1. 2024, ob 17.00 v razredih (1.cF, 1.dF), in ob 18.00 v veliki predavalnici.

V veliki predavalnici bodo podane informacije v zvezi s PUD-om (T. Rupreht).

  1. letnik IZDELOVALEC OBLAČIL in GRAFIČNI OPERATER

      10. 1. 2024, ob 17.00 v razredu.

Podane bodo informacije v zvezi s PUD-om (T. Rupreht).

2. letnik FRIZER,

1., 2., 3. letnik MEDIJSKI TEHNIK, TEHNIK OBLIKOVANJA

4. letnik FRIZERSKI TEHNIK

     22. 1. 2024, ob 17.00.

3. letnik FRIZER

     22. 1. 2024, ob 17.00 v veliki predavalnici (informacije o ZI).

4. letnik MEDIJSKI TEHNIK, TEHNIK OBLIKOVANJA ter 5. letnik FRIZERSKI TEHNIK

    10. 1. 2024, ob 17. 00 v veliki predavalnici (informacije o PM, predavanje o nadaljnjem poteku šolanja in vpisu – A. Milanez Ritonja), nadaljevanje v učilnicah.

 

SKUPNE GOVORILNE URE 2023/2024

 

Skupne govorilne ure bodo od 16.30 do 17.30, in sicer: 

  •          decembra: torek, 5. 12. 2023 (Vzporedno poteka tudi božični bazar s kulturnim programom.  Vabljeni!)
  •          marca: torek, 5. 3. 2024
  •          aprila: torek, 9. 4. 2024

Učitelji imajo govorilne ure za starše in pogovorne ure (svetovalna storitev) za dijake. Govorilne ure za starše bodo objavljene na spletni strani in na oglasni deski. Pogovorne ure (svetovalna storitev) za dijake pa bodo po predhodnem dogovoru dijaka z učiteljem. 

V primeru spremembe termina roditeljskih sestankov in govorilnih ur bo objavljeno obvestilo na spletni strani in oglasni deski šole.