RODITELJSKI SESTANKI IN SKUPNE GOVORILNE URE

 

RODITELJSKI SESTANKI 2020/2021

RODITELJSKI SESTANKI

 

SEPTEMBER 2020

PONEDELJEK, 7. 9. 2020, ob 16.30 na daljavo

3. LETNIK – FRIZER

4. LETNIK – MEDIJSKI TEHNIK

4. LETNIK – TEHNIK OBLIKOVANJA

 

TOREK, 8. 9. 2020, ob 16.30. 1. letniki v učilnicah po seznamu, 2. letniki na daljavo

1. LETNIK – FRIZER

2. LETNIK – FRIZER

 

TOREK, 8. 9. 2020, ob 17.30 v učilnicah po seznamu

1. LETNIK – MEDIJSKI TEHNIK

1. LETNIK – TEHNIK OBLIKOVANJA

 

TOREK, 8. 9. 2020, ob 17.00 na daljavo

2. in 3. LETNIK – MEDIJSKI TEHNIK

2. in 3. LETNIK –TEHNIK OBLIKOVANJA

 

JANUAR, FEBRUAR 2021

SKUPNI RODITELJSKI SESTANKI 

V primeru razmer povezanih s Covid-19 bodo roditeljski sestanki izpeljani na daljavo.

1. letnik frizer

Torek, 5. 1. 2021, ob 17.00 v veliki predavalnici (1. aF, 1. bF) in nadaljevanje v razredih.

Torek, 5. 1. 2021, ob 17.00 v razredih (1. cF, 1.dF) in ob 18.00 v veliki predavalnici.

V veliki predavalnici bodo podane informacije v zvezi s PUD-om (T. Rupreht).

 

2. letnik frizer, 1., 2., 3. letnik MT, TO

Torek, 2. 2. 2021, ob 17. 00 roditeljski sestanek v učilnicah.

 

3. letnik frizer

Torek, 2. 2. 20201 ob 17.00 v veliki predavalnici (informacije o ZI).

 

4. letnik MT, TO

Četrtek, 14. 1. 2021, ob 17. 00 v veliki predavalnici (informacije o PM, predavanje o nadaljnjem poteku šolanja in vpisu – A. Milanez Ritonja), nadaljevanje v učilnicah.

 

Po potrebi skličejo razredniki roditeljske sestanke tudi pogosteje, izven zapisanih terminov.

 

SKUPNE GOVORILNE URE 2020/2021

SKUPNE GOVORILNE URE  

Skupne govorilne ure bodo od 16.30 do 17.30, in sicer: 

  •          decembra: torek, 1. 12. 2020
  •          marca: torek, 2. 3. 2021
  •          aprila: torek, 6. 4. 2021

Učitelji imajo govorilne ure za starše in pogovorne ure (svetovalna storitev) za dijake. Govorilne ure za starše bodo objavljene na spletni strani in na oglasni deski. Pogovorne ure (svetovalna storitev) za dijake pa bodo po predhodnem dogovoru dijaka z učiteljem. 

V primeru spremembe termina roditeljskih sestankov in govorilnih ur bo objavljeno obvestilo na spletni strani in oglasni deski šole. 

INDIVIDUALNE GOVORILNE URE 2020/21

gOVORILNE_uRE_2020_2021_1_oCENJEVALNO_oBDOBJE