RODITELJSKI SESTANKI IN SKUPNE GOVORILNE URE

 

INDIVIDUALNE GOVORILNE URE 2021/22

GOVORILNE URE II. OCENJEVALNO OBDOBJE 2021/2022

RODITELJSKI SESTANKI 2021/2022

RODITELJSKI SESTANKI

 

SEPTEMBER 2021

Sestanek v učilnicah po seznamu z razredniki oz. na daljavo.

PONEDELJEK, 6. 9. 2021 (od 16.30-18.00)  – 3.aF, 3.bF, 3.cF, 3.dF                    

TOREK, 7. 9. 2021 (od 16.30-18.00)  – 4.aMT, 4.bMT, 4.aMOUP, 4.bGO  
SREDA, 8. 9. 2021 (od 16.30-18.00)  – 1.aF, 1.bF, 1.cF, 1.dF    
ČETRTEK, 9. 9. 2021 (od 16.30-18.00)  – 1.aMT, 1.bMT, 1.aMOUP, 1.bGO  
PONEDELJEK, 13. 9. 2021 (od 16.30-18.00)  – 2.aF, 2.bF, 2.cF, 2.dF    
PONEDELJEK, 13. 9. 2021 (od 16.30-18.00)  – 3.aMT, 3.bMT, 3.aMOUP, 3.bGO  
TOREK, 14. 9. 2021 (od 16.30-18.00)  – 2.aMT, 2.bMT, 2.aMOUP, 2.bGO  

JANUAR, FEBRUAR 2022

SKUPNI RODITELJSKI SESTANKI 

1. letnik frizer

Torek, 4. 1. 2022, ob 17.00 v veliki predavalnici (1. aF, 1. bF) in nadaljevanje v razredih.

Torek, 4. 1. 2022, ob 17.00 v razredih (1. cF, 1.dF) in ob 18.00 v veliki predavalnici .

V veliki predavalnici bodo podane informacije v zvezi s PUD-om (T. Rupreht).

2. letnik frizer, 1., 2., 3. letnik MT, TO

Torek, 1. 2. 2022, ob 17. 00.

3. letnik frizer 

Torek, 1. 2. 2022 ob 17.00 v veliki predavalnici (informacije o ZI).

4. letnik MT, TO

Torek, 11. 1. 2022, ob 17. 00 v veliki predavalnici (informacije o PM, predavanje o nadaljnjem poteku šolanja in vpisu – A. Milanez Ritonja), nadaljevanje v učilnicah.

Po potrebi skličejo razredniki roditeljske sestanke tudi pogosteje, izven zapisanih terminov.
V primeru ukrepov povezanih s Covid-19 bodo roditeljski sestanki v spletnem okolju Teams oz. Zoom.

SKUPNE GOVORILNE URE 2021/2022

SKUPNE GOVORILNE URE  

Skupne govorilne ure bodo od 16.30 do 17.30, in sicer: 

  •          decembra: torek, 7. 12. 2021
  •          marca: torek, 8. 3. 2022
  •          aprila: torek, 5. 4. 2022

Učitelji imajo govorilne ure za starše in pogovorne ure (svetovalna storitev) za dijake. Govorilne ure za starše bodo objavljene na spletni strani in na oglasni deski. Pogovorne ure (svetovalna storitev) za dijake pa bodo po predhodnem dogovoru dijaka z učiteljem. 

V primeru spremembe termina roditeljskih sestankov in govorilnih ur bo objavljeno obvestilo na spletni strani in oglasni deski šole.