RODITELJSKI SESTANKI IN SKUPNE GOVORILNE URE

 

RODITELJSKI SESTANKI 2019/2020

RODITELJSKI SESTANKI

 

SEPTEMBER 2019 

PONEDELJEK, 9. 9. 2019, ob 17.00 v avli šole 

3. LETNIKFRIZER

4. LETNIKMEDIJSKI TEHNIK

4. LETNIK-TEHNIK OBLIKOVANJA  

Po uvodnem delu z ravnateljico sledi sestanek v razredih z razredniki. 

 

Maturantski ples: ponudniki predložijo promocijski material s cenikom. Na roditeljskem sestanku se izberejo predstavniki staršev za odločitev pri izbiri ponudnika maturantskega plesa.  

Po roditeljskem sestanku se predstavniki dijakov zaključnih letnikov in staršev odločijo za najboljšega ponudnika maturantskega plesa. 

Koordinator maturantskega plesa na šoli je g. Martin Grajfoner (martin.grajfoner@ssom.si).

 

SREDA, 11. 9. 2019, ob 16.30 v avli šole 

 1. LETNIK – FRIZER
 2. LETNIK – FRIZER

Po uvodnem delu z ravnateljico sledi sestanek v razredih z razredniki. 

SREDA, 11. 9. 2019, ob 17.30 v avli šole 

 1. LETNIK – MEDIJSKI TEHNIK

      1. LETNIK – TEHNIK OBLIKOVANJA

Po uvodnem delu z ravnateljico sledi sestanek v razredih z razredniki. 

SREDA, 11. 9. 2019, ob 17.00 v razredih 

 1. in 3. LETNIK – MEDIJSKI TEHNIK

     2. in 3. LETNIK – TEHNIK OBLIKOVANJA

Sestanek v razredih z razredniki. 

 

JANUAR, FEBRUAR 2020 

 

SKUPNI RODITELJSKI SESTANKI 

 1. letnik frizer

Torek, 7. 1. 2020, ob 17.00 veliki predavalnici (1. aF, 1. bF) in nadaljevanje v razredih. 

Torek, 7. 1. 2020, ob 17.00 v razredih (1. cF, 1.dF) in ob 18.00 v veliki predavalnici . 

V veliki predavalnici bodo podane informacije v zvezi s PUD-om (T. Rupreht). 

 

 1. letnik frizer, 1., 2., 3. letnik MT, TO

Torek, 4. 2. 2020, ob 17. 00 roditeljski sestanek v učilnicah. 

 

 1. letnik frizer

Torek, 4. 2. 2020, ob 17.00 v veliki predavalnici (informacije o ZI). 

 

 1. letnik MT, TO

Četrtek, 16. 1. 2020, ob 1700 v veliki predavalnici (informacije o PM, predavanje o nadaljnjem poteku šolanja in vpisu  A. Milanez Ritonja), nadaljevanje v učilnicah. 

Po potrebi skličejo razredniki roditeljske sestanke tudi pogosteje, izven zapisanih terminov. 

 

SKUPNE GOVORILNE URE 2019/2020

SKUPNE GOVORILNE URE  

Skupne govorilne ure bodo od 16.30 do 17.30, in sicer: 

 •          decembra: torek, 3. 12. 2019
 •          marca: torek, 3. 3. 2020
 •          aprila: torek, 7. 4. 2020

Učitelji imajo govorilne ure za starše in pogovorne ure (svetovalna storitev) za dijake. Govorilne ure za starše bodo objavljene na spletni strani in na oglasni deski. Pogovorne ure (svetovalna storitev) za dijake pa bodo po predhodnem dogovoru dijaka z učiteljem. 

V primeru spremembe termina roditeljskih sestankov in govorilnih ur bo objavljeno obvestilo na spletni strani in oglasni deski šole. 

INDIVIDUALNE GOVORILNE URE 2019/20