RODITELJSKI SESTANKI IN SKUPNE GOVORILNE URE

 

INDIVIDUALNE GOVORILNE URE 2022/23

GOVORILNE URE 2023 II POLLETJE

RODITELJSKI SESTANKI 2022/2023

 

SEPTEMBER 2022

 

Sestanek v učilnicah po seznamu z razredniki.

PONEDELJEK, 5. 9. 2022, ob 16.30

1.aF, 1.bF, 1.cF, 1.dF, 1.aIG

PONEDELJEK, 5. 9. 2022, ob 17.30

1.aMOUP, 1.bGO, 1.aMT, 1.bMT   

TOREK, 6. 9. 2022, ob 16.30

3.aF, 3.bF, 3.cF, 3.dF

4.aMT, 4.bMT, 4.aMOUP, 4.bGO

 

TOREK, 6. 9. 2022, ob 17.30

2.aF, 2.bF, 2.cF

2.aMT, 2.bMT, 2.aMOUP, 2.bGO

3.aMT, 3.bMT, 3.aMOUP, 3.bGO

4.aFT

 

JANUAR, FEBRUAR 2023

SKUPNI RODITELJSKI SESTANKI

  1. letnik FRIZER

      3. 1. 2023, ob 17.00 v veliki predavalnici (1.aF, 1.bF), in nadaljevanje v razredih.

      3. 1. 2023, ob 17.00 v razredih (1.cF, 1.dF), in ob 18.00 v veliki predavalnici.

V veliki predavalnici bodo podane informacije v zvezi s PUD-om (T. Rupreht).

 

     1.letnik IZDELOVALEC OBLAČIL in GRAFIČNI OPERATER

      4. 1. 2023, ob 17.00 v razredu.

Podane bodo informacije v zvezi s PUD-om (T. Rupreht).

 

     2. letnik FRIZER, 1., 2., 3. letnik MT, TO

     4. letnik FRIZERSKI TEHNIK

     24. 1. 2023, ob 17.00.

 

     3. letnik FRIZER

     24. 1. 2023, ob 17.00 v veliki predavalnici (informacije o ZI).

 

    4. letnik MT, TO

    11. 1. 2023, ob 17. 00 v veliki predavalnici (informacije o PM, predavanje o nadaljnjem poteku šolanja in vpisu – A. Milanez Ritonja), nadaljevanje v učilnicah.

 

SKUPNE GOVORILNE URE 2022/2023

 

Skupne govorilne ure bodo od 16.30 do 17.30, in sicer: 

  •          decembra: torek, 6. 12. 2022
  •          marca: torek, 7. 3. 2023
  •          aprila: torek, 4. 4. 2023

Učitelji imajo govorilne ure za starše in pogovorne ure (svetovalna storitev) za dijake. Govorilne ure za starše bodo objavljene na spletni strani in na oglasni deski. Pogovorne ure (svetovalna storitev) za dijake pa bodo po predhodnem dogovoru dijaka z učiteljem. 

V primeru spremembe termina roditeljskih sestankov in govorilnih ur bo objavljeno obvestilo na spletni strani in oglasni deski šole.