DIJAKI S POSEBNIMI POTREBAMI

Koordinatorica dela z dijaki s posebnimi potrebami je ga. Ana Fartely, dipl. psih.

E-naslov: ana.fartely@ssom.si

Telefonska številka: 02/330-28-05

Uradne ure: PON – ČET 11.00 – 12.00

Zakonska podlaga za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami je Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.

Po tem zakonu v skupino dijakov s posebnimi potrebami spadajo:

  • otroci z motnjami v duševnem razvoju,
  • gluhi in naglušni otroci,
  •  slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije,
  • otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,
  •  gibalno ovirani otroci,
  • otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
  • dolgotrajno bolni otroci,
  • otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami in
  • otroci z avtističnimi motnjami.

Podrobne informacije o tem, kako otrok lahko pridobi odločbo, najdete na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.

Koristne povezave:

Izvajalci DSP-ja v šol. letu 2023/24:

Patricija Hauptman – MAT

Andreja Rajh – MAT

Mojca Zadravec – SLO

Sara Peruš – SLO

Karmen Jurčevič – NAR

Ana Fartely – PSI

Doris Brdnik – PSI

Petra Šraj – NEM

Sonja Kranjc Kelemina – NEM

Ostali strokovni delavci SŠOM se vključijo po potrebi.