VPIS V PTI – FRIZERSKI TEHNIK

 

Na naši šoli razpisujemo program frizerski tehnik – PTI

V programe poklicno-tehniškega izobraževanja se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil ustrezni program srednjega poklicnega izobraževanja.

Trajanje izobraževanja: 2 leti

Zaključek izobraževanja: poklicna matura

Možnosti nadaljevanja izobraževanja: višješolski in visokošolski strokovni programi ter univerzitetni programi z opravljenim dodatnim maturitetnim predmetom.

VPISNI POSTOPEK za šolsko leto 2024/2025:

PRIJAVA:

  • prijavnico za vpis v 1. letnik poklicno-tehniškega izobraževanja kupite v knjigarni (obrazec DZS 1,20) ali si jo natisnetehttps://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192
  • prijavnico potrdite pri svetovalni delavki na srednji šoli, ki jo sedaj obiskujete,
  • izpolnjeno prijavnico posredujete na naslov SŠOM Maribor, Park mladih 8, 2000 Maribor, Slovenija do 13. 5. 2024,
  • 5. 2024 bo na spletni strani www.mss.gov.siobjavljeno stanje prijav in še prosta mesta,
  • 5. – 3. 6. 2024 je možen prenos prijav na drugo srednjo šolo,
  • prenos prijave poteka tako, da na e-naslov aleksandra.topolnik.slatinek@ssom.si pošljete izpolnjen obrazec za prenos prijavein potem mi uredimo vse potrebno z drugo srednjo šolo,
  • v primeru omejitve vpisa boste obveščeni na spletni strani šole do 20. 6. 2024,
  • merila za izbiro v primeru omejitve vpisa: učni uspeh iz SLO, MA in splošni učni uspeh v 1., 2., 3. letniku ter učni uspeh iz SLO, strokovnega predmeta in splošnega uspeha pri zaključnem izpitu srednjega poklicnega izobraževanja.

VPIS: O datumih vpisa in dokazilih, ki ji je potrebno predložiti ob vpisu, boste obveščeni pisno na dom.

Vse podrobnejše informacije dobite v Razpisu za vpis v šolsko leto 2024/2025, ki bo od februarja dostopen na spletni strani http://www.mss.gov.si.

Za dodatne informacije in pomoč se lahko obrnete na svetovalno delavko Aleksandro Topolnik Slatinek (tel. št. 02 330 28 05,  aleksandra.topolnik.slatinek@ssom.si)