OBVESTILA VPIS

Stanje prijav v programe Srednje šole za oblikovanje Maribor

Obveščamo vas, da je do roka za prijavo, 2. 4. 2024, v začetni letnik srednje šole prijave oddalo 268 kandidatov, in sicer:

  • za program medijski tehnik 58 kandidatov za 56 razpisanih mest;
  • za program tehnik oblikovanja 53 kandidatov za 56 razpisanih mest;
  • za program frizer 180 kandidatov za 104 razpisana mesta;
  • za program izdelovalec oblačil 9 kandidatov za 14 razpisanih mest;
  • za program grafični operater 3 kandidati za 14 razpisanih mest.

Razpored kandidatov po točkah v programih, kjer je prijavljenih kandidatov več kot vpisnih mest, prilagamo temu obvestilu (zgolj prijavna mesta s točkami, brez osebnih podatkov). Točke si kandidati izračunajo sami na spletni strani MIZŠ: Merila_za_izracun_tock.xls (live.com)

Podatki o tockah prijavljenih kandidatov 2024_25

Do 23. 4. 2024 poteka ROK ZA PRENOS PRIJAV na druge šole oziroma v drug izobraževalni program. Po tem roku bomo ponovno objavili število prijavljenih kandidatov in razpored kandidatov po točkah.

Postopek prenosa prijav bo, tako kot zadnja tri leta, tudi letos potekal elektronsko in sicer tako, da kandidati na izbrano srednjo šolo, kjer so  oddali prvotno prijavnico, na elektronski naslov svetovalnega delavca posredujejo skenirano / fotografirano izjavo o prenosu prijavnice, podpisano s strani kandidata in starša, v kateri pisno zaprosijo, da v njihovem imenu svetovalni delavec odjavi kandidata na programu, za katerega je oddal prvotno prijavnico, in jo posreduje na drugo solo, kamor bi želel kandidat prenesti prijavo.

Izjavo o prenosu prijavnice:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MVI/Dokumenti/Srednja-sola/Vpis-2024-2025/Obrazec-izjava-za-prenos-prijavnice.pdf

Seznam elektronskih naslovov svetovalnih delavcev za posamezno srednjo šolo, kamor kandidati posljejo izpolnjen obrazec oziroma izjavo za prenos prijavnice:

Seznam-elektronskih-naslovov-svetovalnih-delavcev-vseh-srednjih-sol

Če se bodo kandidati odločili za prenos prijavnice, opozarjamo, da lahko prenos prijavnice izvedejo najkasneje do 23. 4. 2024, elektronsko pošto, v kateri bodo priložili izpolnjen obrazec / izjavo za prenos prijavnice, pa morajo poslati na elektronski naslov svetovalnega delavca srednje šole najkasneje do 15. ure.

Seznam elektronskih naslovov svetovalnih delavcev srednjih šol in Izjava za prenos prijavnice sta objavljena tudi na spletni strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, v posebni rubriki »Vpis v srednje šole«.

Svetovanje glede morebitnih prenosov prijav in drugih vprašanj vezanih na vpis poteka v času uradnih ur svetovalne službe:

  • Za programe frizer, grafični operater in izdelovalec oblačil: Aleksandra Topolnik Slatinek, vsak dan med 11.00 in 12.00, 02/330-28-13
  • Za programa medijski tehnik in tehnik oblikovanja: Ana Vogrin, vsak dan med 10.00 in 11.00, 02/330-28-06.